Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteit en veiligheid

Het WZA is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Kwaliteit heeft allereerst te maken met de zorg die het WZA biedt. Kwaliteit gaat ook over de manier waarop we dat doen: dus over de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht en over bijvoorbeeld onze financiële huishouding.

Voor u als patiënt of bezoeker wordt kwaliteit vooral bepaald door de manier waarop u wordt ontvangen, benaderd en bejegend. Gastvrijheid, kortom.

Het WZA besteedt aan al deze aspecten veel aandacht.

Ziekenhuischeck

Op de nieuwe website Ziekenhuischeck.nl geven alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens. De site geeft keuze-informatie over een aantal behandelingen, ook geeft het ziekenhuis aan met welke ziekenhuizen wordt samengewerkt. De site geeft een beeld van bijvoorbeeld de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg in elk ziekenhuis. De cijfers zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door ons gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Kwaliteit van zorg

Als patiënt moet u kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. Daar staat het WZA ook voor en wij doen er alles aan om u die zorg te kunnen bieden. Dat neemt niet weg dat er soms iets niet goed gaat. Daar zijn we heel eerlijk en open in. Bij zowel de patiënt en zijn naasten als bij de zorgverlener heeft dat vaak een grote impact en we doen er dan ook alles aan om herhaling te voorkomen. Bovendien grijpen we zo’n calamiteit aan om onze zorg aan u te kunnen verbeteren. Elk ziekenhuis is overigens verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat doen we in de Jaarrapportage Calamiteiten.