Naar hoofdinhoud Naar footer

Sterftecijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent voor alle ziekenhuizen hoeveel mensen er jaarlijks overlijden. Dit sterftecijfer wordt uitgedrukt in de Hospital Standard Mortality Rate (HSMR) en de Standard Mortality Rate (SMR).

Sterftecijfer algemeen

De HSMR vergelijkt het werkelijke sterftecijfer met het sterftecijfer dat verwacht kan worden op basis van de patiëntkenmerken. Het ene ziekenhuis heeft immers meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan het andere. Ook de complexiteit van patiënten verschilt. De HSMR houdt rekening met deze verschillen en is daarmee een graadmeter voor vermijdbare sterfte. Hier vindt u uitleg over de HSMR.

De HSMR van het WZA voor 2022 is 99. Dit wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. De HSMR berekend over 2020-2022 is 98. Ook deze wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. Lees voor de toelichting het volledige rapport van het CBS.

Sterftecijfer per patiëntengroep

De Standard Mortality Rate (SMR) geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is, vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een groep patiënten met dezelfde diagnose. Hier vindt u de verdeling per diagnosegroep in het WZA: SMR - 2022. 

Kwaliteit van zorg

In het WZA zijn we continu bezig met het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. De HSMR-cijfers ondersteunen hierin en maken nader onderzoek mogelijk naar het sterftecijfer binnen het WZA.