Naar hoofdinhoud Naar footer

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van het ziekenhuis, benoemt de raad van bestuur en is het klankbord voor de raad van bestuur. 

De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van het ziekenhuis (pdf, 1 mb).

Samenstelling

De raad van toezicht van het WZA bestaat uit vijf personen en vergadert ongeveer vier keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast voert de raad van toezicht één keer per jaar overleg met de ondernemingsraad, cliëntenraad en medische staf.

Sinds 1 augustus 2023 bestaat de raad van toezicht uit:

  • Mw. drs. P.W. Geerdink (voorzitter)
  • Mw. dr. M.J.E. Mourits (vice-voorzitter)
  • Mw. dr. G.J. de Grooth (lid)
  • Dhr. L.J. van Kalsbeek (lid)
  • Mw. W. van 't Slot (lid)

Leden van de raad van toezicht zijn elders werkzaam.