Alle leden van de raad van toezicht kennen een zittingstermijn van vier jaar en mogen maximaal één keer herbenoemd worden. 

Leden

Eerste benoeming

Aftredingsdatum

Mw. dr. G.J. de Grooth

juni 2018

juni 2022 (herbenoembaar)

Dhr. prof. dr. E.C. Klasen

augustus 2015

augustus 2023(herbenoemd)

Dhr. drs. M.S.R. Sitalsing

augustus 2015      

augustus 2023(herbenoemd)

Mw. drs. P.W. Geerdink

juni 2017

juni 2021 (herbenoembaar)

Dhr. L.J. van Kalsbeek

juni 2019

juni 2023 (herbenoembaar)