Naar hoofdinhoud Naar footer

Profiel en reglement

Om de samenstelling van de raad van toezicht (RvT) te bepalen, bestaat er een profielschets. Daarin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Wanneer er een vacature is in de raad, wordt een individueel profiel voor die betreffende zetel opgesteld. Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de raad van toezicht en passend binnen het algemene profiel van de raad van toezicht.

De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het reglement raad van toezicht.