Naar hoofdinhoud Naar footer

Rooster van aftreden

Alle leden van de raad van toezicht kennen een zittingstermijn van vier jaar en mogen maximaal één keer herbenoemd worden. 

Leden

Eerste benoeming

Herbenoeming

Aftredingsdatum

Mw. dr. G.J. de Grooth

juni 2018

juni 2022

juni 2026

Mw. W. in 't Slot

augustus 2027 

 

augustus 2027 (herbenoembaar)

Mw. M. Mourits 

augustus 2027 

 

 augustus 2027 (herbenoembaar)

Mw. drs. P.W. Geerdink

juni 2017

juni 2021

juni 2025

Dhr. L.J. van Kalsbeek

juni 2019

juni 2023

juni 2027