Naar hoofdinhoud Naar footer

HartNet Noord-Nederland

HartNet Noord-Nederland startte in juni 2018. Het is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, Universitair Medisch Centrum Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Hartpatiënten in Groningen en Drenthe kunnen rekenen op de beste hartzorg. De samenwerkende ziekenhuizen en huisartsen in HartNet zorgen daarvoor. Als het kan, krijgt u uw hartzorg zo dicht mogelijk bij huis. Als het nodig is, gebeurt een speciale behandeling soms iets verder weg. Zo krijgt u altijd de juiste zorg op de juiste plek.

Betere zorg door regionale zorgpaden

“De afdelingen Cardiologie van de deelnemende ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar overlegd hoe we de hartzorg kunnen verbeteren”, zegt cardioloog Radboud van Roosmalen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. “Voor twee veel voorkomende behandelingen zijn we gestart met gezamenlijke zorgpaden.”

Een zorgpad is een set van standaard afspraken: wie levert welke zorg, op welke manier en op welk moment. De eerste twee zorgpaden die nu binnen HartNet Noord-Nederland zijn geregeld, zijn die voor EFO en ablatie (een onderzoek en aanvullende behandeling van hartritmestoornissen) en TAVI (implantatie van een kunst-aortaklep via de lies). De komende maanden starten de ziekenhuizen met zorgpaden voor drie behandelingen. Dit zijn de bypassoperatie (CABG), dotterbehandeling (PCI) en het implanteren van pacemakers en ICD's (cardiale devices).

Gespecialiseerd en vertrouwd

Het resultaat van deze nieuwe aanpak is dat patiënten na deze ingrepen veel eerder terug kunnen naar hun eigen cardioloog. De samenwerking binnen HartNet Noord-Nederland maakt het mogelijk dat patiënten voor specifieke behandelingen naar een gespecialiseerd ziekenhuis gaan. Als de patiënt stabiel is kan hij voor verder herstel en controle in zijn vertrouwde ziekenhuis terecht. De ziekenhuizen zorgen uiteraard voor een zorgvuldige begeleiding van patiënt en naasten bij een soepele overgang van en naar het eigen ziekenhuis. Ook zorgen we ervoor dat een patiënt hetzelfde hartonderzoek niet eerst in zijn eigen ziekenhuis hoeft te ondergaan en daarna opnieuw in het gespecialiseerde ziekenhuis. 

Nog meer afspraken in de toekomst

De samenwerkingspartners gaan in de toekomst nog meer afspraken maken. Niet alleen met elkaar maar ook met de huisartsen in Drenthe en Groningen. Samen met huisartsen en patiënten worden regionale zorgpaden ontwikkeld voor alle grote groepen hart- en vaatziekten, zoals boezemfibrilleren en hartfalen. Het streven van HartNet Noord-Nederland is dat hartzorg zo dicht mogelijk bij huis wordt geleverd en alleen als het echt moet, in het ziekenhuis.

Stap voor stap zorgen we er samen voor dat de patiënt op iedere plek dezelfde optimale zorg ontvangt, zodat deze in heel Groningen en Drenthe is gegarandeerd.

 

Zie ook: Cardiologie in het WZA.