Naar hoofdinhoud Naar footer

Transmurale Zorgbrug

Samen met maar liefst 21 thuiszorgorganisaties en andere ziekenhuizen in Groningen en Drenthe vormt het WZA de Transmurale Zorgbrug. Het doel van de Transmurale Zorgbrug is om functieverlies en de sterfte van kwetsbare ouderen te verminderen door de overgang tussen ziekenhuis en thuissituatie te verbeteren.

Pilot Kwetsbare ouderen

Hoe krijgen we kwetsbare ouderen goed in beeld, zodat de overgang van het ziekenhuis naar huis beter verloopt? Die vraag was het uitgangspunt van de pilot Transmurale Zorgbrug die het WZA samen met thuiszorgorganisatie Icare heeft uitgevoerd op een verpleegafdeling van het WZA. Bij deze nauwe samenwerking tussen verpleegkundigen van de wijk en het ziekenhuis, is er breed aandacht voor aspecten als voeding, medicatiegebruik, cognitie, mobiliteit en valgevaar bij een kwetsbare oudere.

Warme overdracht

Daarnaast wordt het ontslaggesprek met de oudere in het ziekenhuis gevoerd in aanwezigheid van een wijkverpleegkundige. Deze warme overdracht zorgt voor een compleet beeld voor alle zorgverleners en voor een soepele overgang naar huis. Het streven is om patiënten eenmaal thuis zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Om dit te begeleiden worden in totaal vijf huisbezoeken ingepland en daarnaast de benodigde zorgmomenten.

Na het afronden van de pilot wordt nu gewerkt aan het verder uitrollen van de transmurale zorgbrug naar alle verpleegafdelingen.

Zie ook: Transferpunt WZA.