Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg voor de regio

Gezamenlijk plan Zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen

Om de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen te behouden presenteerde een kernteam, bestaande uit ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis, in februari 2019 zijn gezamenlijk plan voor de zorg in de regio.

Het plan is om de basiszorg in alle locaties van de bij het kernteam aangesloten ziekenhuizen te handhaven. De ingewikkelde ziekenhuiszorg wil het kernteam echter concentreren in Assen, Emmen en Scheemda. De planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen wordt door Treant uitgebreid door het opzetten van centres of excellence. Het kernteam heeft in de eerste helft van 2019 over de invulling van het plan gesproken met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, overheden en inwoners. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van 2019 de eerste stappen te zetten.

Beschikbaarheid van zorg in de regio

Ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars hebben in september 2018 de handen ineengeslagen om de zorg beschikbaar te houden voor alle inwoners in de regio. Door maatschappelijke veranderingen en stijgende levensverwachting van de bevolking verandert de zorgvraag in Drenthe en Zuidoost-Groningen, net als in heel Nederland. Dat vraagt ook om aanpassingen in het zorgaanbod. Daarbij was het vooral duidelijk dat het voortzetten van de complete spoedeisendehulpfaciliteiten (SEH) op vier locaties in de regio niet haalbaar was.

Het kernteam is ervan overtuigd dat met dit plan de zorg in de toekomst kan blijven voldoen aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook wordt hiermee proactief ingespeeld op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Het kernteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Lees meer op www.zorgvoorregio.nl