Begeleiding bij kanker

 • Specialisme of afdeling Coördinerend oncologieverpleegkundigen
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? Informatie over bereikbaarheid vindt u in de tekst hieronder.

In het kort

Kanker is een ziekte die veel emoties en vragen oproept. Daarom is het belangrijk dat u, naast uw medische behandeling, goede begeleiding krijgt. In de verschillende fasen van uw behandeling krijgt u een vast aanspreekpunt waar u met uw vragen en zorgen terecht kunt. Daarnaast kunt u voor psychische en lichamelijke ondersteuning terecht bij een aantal gespecialiseerde afdelingen.  

Wat is het?

De diagnose kanker is ingrijpend. Voor u persoonlijk en voor uw omgeving. Het is een ziekte die vaak angst en onzekerheid met zich meebrengt. Wat staat me te wachten? Welke behandeling is er mogelijk? Welke keuzes moet ik maken? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Om u tijdens uw ziekteperiode zo goed mogelijk te ondersteunen, is er veel aandacht voor zorg en begeleiding.

Aanspreekpunt

Als u de diagnose kanker krijgt, maakt u vrijwel meteen kennis met de persoon die in deze fase van uw ziekte uw vaste aanspreekpunt wordt. Bij hem of haar kunt u terecht met uw vragen en zorgen. Wie uw aanspreekpunt wordt, is afhankelijk van de soort kanker die u hebt. Ook kunt u in de verschillende fasen van uw behandeling verschillende aanspreekpunten hebben. Dit kunnen zijn: een coördinerend oncologieverpleegkundige, een verpleegkundig specialist met aandachtsgebied mammacare, een verpleegkundig specialist met aandachtsgebied darmaandoeningen, de physician assistant urologie of een medisch specialist. Als er meerdere personen zijn met dezelfde functie, zijn zij samen uw aanspreekpunt.

Contact opnemen

Vooral als u geen of weinig controleafspraken meer hebt, kunt u het gevoel hebben in een gat te vallen. Bel dan gerust met degene die uw aanspreekpunt is. Als u niet weet wie dat is, kunt u altijd terecht bij een coördinerend oncologieverpleeg­kundige. U kunt bellen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 15.30 uur op nummer (0592) 32 55 06.

Lastmeter

Om beter zicht te krij­gen op hoe het met u gaat en sneller in te kunnen grijpen als u het moeilijk hebt, krijgt u een Lastmeter. Dit is een formulier waarop u aangeeft hoe­veel last u hebt van problemen door uw ziekte of behandeling. U kunt denken aan lichamelijke klachten, maar ook aan praktische of emotionele problemen. Het is de bedoeling dat u het ingevulde formulier meeneemt wanneer u een afspraak hebt in het ziekenhuis met een medisch of verpleegkundig specialist, de physician assistant urologie, een coördinerend oncologieverpleegkundige of mammacareverpleegkundige. De ingevulde lastmeter bespreekt u met uw zorgverlener en als dat nodig is, kan deze u doorverwijzen naar een medisch psycholoog of maatschappelijk werker, een geestelijk verzorger, een fysiotherapeut of een diëtist.   

Medisch psycholoog en maatschappelijk werker

Een ziekte als kanker kan uw hele leven op z’n kop zetten. Waarschijnlijk krijgt u te maken met een wirwar van gevoelens, zoals verdriet en angst. Ook kan uw ziekte invloed hebben op de relatie met uw partner, kinderen of familie, uw werk en dagelijkse bezigheden. Om hierin uw weg te vinden, kunt u begeleiding krijgen van de afdeling Medische psychologie en maatschappelijk werk.

 

Geestelijk verzorger

Kanker kan u confronteren met de kwetsbaarheid en de grenzen van het leven. Dit kan allerlei verwarrende en sombere gevoelens, vragen en gedachten oproepen. Als u daar behoefte aan hebt, kunt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis een beroep doen op de geestelijk verzorger. Zij biedt een luisterend oor en kan u tot steun zijn bij de ingrijpende veranderingen die u doormaakt. Bij ingewikkelde vragen over leven en zingeving denkt de geestelijk verzorger graag met u mee. De geestelijk verzorger is er ook voor uw partner of naaste familie.

 • De geestelijk verzorger is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur op nummer (0592) 32 53 49.

Poli Seksuologie

Kanker kan problemen met zich meebrengen op seksueel gebied, zoals pijn bij het vrijen, schaamte en impotentie. Op de poli Seksuologie krijgt u begeleiding van een gespecialiseerd team. Vrouwen krijgen een afspraak bij een gynaeco­loog of seksuoloog, man­nen bij een uroloog. Daarnaast is er begeleiding mogelijk door een  psycholoog of fysiotherapeut.

 • Om een afspraak te maken op de poli Seksuologie, hebt u een verwijzing nodig van uw specialist of huisarts.

 

Fysiotherapeut

Een operatie, radiotherapie of chemotherapie kan lichamelijk en psychisch erg zwaar zijn. Vaak krijgt u daardoor last van vermoeid­heid en gaat uw algehele conditie achteruit. Bewe­gen heeft een gunstig effect op uw totale functio­neren. De afdeling Fysiotherapie heeft een programma oncologische fysiotherapie dat u helpt om u weer fitter en energieker te voelen. 

 • De afdeling Fysiotherapie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op nummer (0592) 32 53 10. Om een afspraak te maken, hebt u een verwijzing nodig van een verpleegkundig specialist of een arts (huisarts of specialist).

 

Diëtist

Door uw ziekte en behandeling is het mogelijk dat u geen of minder eetlust hebt, te weinig eet en daardoor afvalt. Goede voeding kan bijdragen aan uw herstel. Het zorgt ervoor dat u tijdens bijvoorbeeld chemotherapie of radiotherapie niet onnodig afvalt. Goede voeding bevordert ook uw algehele welbevinden en helpt u om, in combinatie met beweging, uw conditie te behouden of te verbeteren. Soms is het nodig dat u als aanvulling dieetpreparaten of sondevoeding krijgt.

 • Voor patiënten die tijdens hun opname zijn begeleid door een diëtist, of patiënten die chemotherapie krijgen en worden verwezen door een coördinerend oncologieverpleegkundige, internist of longarts, houden de diëtisten poliklinisch spreek­uur. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Diëtetiek op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur op nummer (0592) 32 53 99.  

 

Coördinerend oncologieverpleegkundige

De coördinerend oncologiever­pleegkundige is gespecialiseerd in begeleiding op het gebied van chemotherapie en doelgerichte therapie. Ook kunt u contact opnemen met de coördinerend oncologieverpleeg­kundige als u problemen hebt in verband met uw ziekte en u weet niet goed wie u daarbij kan helpen. Zo nodig krijgt u een doorverwijzing naar een andere zorgverlener. 

 

Begeleiding bij borstkanker

Hebt u borstkanker, dan is de verpleegkundig specialist met aandachtsgebied mammacare uw aanspreekpunt. Naast de chirurg speelt zij vanuit het Mammacentrum een belangrijke rol tijdens de onderzoeks- en operatiefase. U kunt met al uw vragen rond borstkanker bij haar terecht.

De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de mammacare-verpleegkundigen. Zij zijn er om u te begeleiden tijdens het hele chirurgische behandeltraject: voor, tijdens en na de operatie. Hebt u vragen over bijvoorbeeld het behandelingsplan, lymfoedeem of de aanschaf van een borstprothese, dan kunt u die met de mammacareverpleegkundige bespreken.

 • De verpleegkundig specialisten zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur op telefoonnummer (0592) 32 50 25 of 32 50 92.
 • De mammacareverpleegkundigen zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur op telefoonnummer (0592) 32 50 19. 

Begeleiding bij darmkanker

Als u maag- of darmkanker hebt, is de verpleegkundig specialist darmaandoeningen voor en na de operatie een belangrijk aanspreekpunt voor u. Zij werkt nauw samen met de chirurg. Als u een stoma krijgt, krijgt u ook begeleiding van de stomaverpleegkundigen.

 • De verpleegkundig specialist en de stomaverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur op (0592) 32 55 49.

Begeleiding bij blaas- of prostaatkanker

De physician assistant urologie is, net als de uroloog, verantwoordelijk voor diagnose en behandeling bij onder andere patiënten met blaas­kanker of prostaatkanker. Ook speelt zij een belangrijke rol in de voorlichting over de verschillende behandelmogelijkheden. 

De oncologieverpleegkundige urologie is gedurende de hele periode van onderzoek en behandeling uw aanspreekpunt. Zij kan u informatie geven over uw ziekte en behandeling, advies geven bij praktische problemen en zij heeft aandacht voor de emotionele kant van uw ziekte. Ook uw partner of naaste familie kan bij haar terecht, telefonisch contact of een persoonlijk gesprek is allebei mogelijk.    

 • De physician assistant is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur op nummer (0592) 32 52 65.
 • De oncologieverpleegkundige urologie is telefonisch bereikbaar op donderdag van 9.00 tot 16.00 uur op nummer (0592) 32 52 65.

 

algem14 - juni 2019