Begeleiding bij vruchtbaarheidsproblemen

Een gesprek met een medisch maatschappelijk werker of psycholoog

In het kort

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen voor veel emoties zorgen. Vaak is het moeilijk om daar met anderen over te praten. Als u onder behandeling bent bij een gynaecoloog van de Fertiliteitskliniek, kunt u een afspraak maken met een medisch maatschappelijk werker of psycholoog.

Wat is het?

Wanneer u bij de gynaecoloog onder behandeling bent vanwege vruchtbaar­heids­problemen, kunt u een afspraak maken met een medisch maatschappelijk werker of pycholoog.

De periode van vruchtbaarheidsonderzoeken en behandelingen kan moeilijk zijn. Niet alleen lichamelijk is het belastend, maar vooral ook emotio­neel. Hoop op succes en angst voor mislukking wisselen elkaar vaak af. Vruchtbaarheidsproblemen kunnen veel invloed hebben op uw leven. Ook de relatie met uw partner kan onder druk komen te staan. Het grote aantal keuze­mogelijkheden op het gebied van onderzoek- en behandelmethoden kan erg onzeker maken: is dit wel wat ik wil? Hoe ver moet ik gaan? Wat zijn de gevol­gen op de lange termijn?

Het kan lastig zijn om met anderen te praten over wat u bezighoudt, terwijl u daar misschien wel behoefte aan hebt. Goedbedoelde opmerkingen en reacties van familieleden en vrienden ervaart u mogelijk als teleurstellend of kwetsend. Een gesprek met een medisch maatschappelijk werker of psycholoog kan dan bevrijdend en steunend zijn. Het kan u (en uw partner) helpen om zo goed mogelijk om te gaan met alle emo­ties die bij vruchtbaar­heidsproblemen de kop op kunnen steken. 

Afspraak maken

Van de gynaecoloog kunt u een doorverwijzing krijgen naar de afdeling Medische psychologie en maatschappelijk werk. Als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, geeft de gynaecoloog uw telefoonnummer door. Een van de medisch maatschappelijk werkers of psychologen neemt vervolgens contact met u op en maakt, als u dat wenst, een afspraak voor een kennis­makingsgesprek. Na dit eerste gesprek wordt samen met u bekeken of het zinvol is om meer gesprekken te hebben. 

U kunt ook zelf contact opnemen met de afdeling Medische psychologie en maatschappelijk werk. Van maandag t/m vrijdag kunt u tussen 8.30 en 12.00 uur bellen naar nummer (0592) 32 53 96. 

De gesprekken met de psycholoog kosten u niets.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

  • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
  • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
  • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

  • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
  • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
  • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen