Behandeling van COPD

In het kort

COPD is een chronische longziekte. Het hangt af van de ernst van uw klachten wat voor u de beste behandeling is. Als u weinig last hebt van benauwdheid of het lukt u om uw klachten goed onder controle te houden, dan gaat u op een gegeven moment van de longarts of verpleegkundig specialist terug naar uw huisarts voor verdere behandeling. Als intensieve medische begeleiding nodig is, blijft u bij de longarts of verpleegkundig specialist. In het omgaan met COPD is een gezonde leefstijl heel belangrijk. 

Wat is het?

Als duidelijk is dat u COPD hebt, stellen de longarts, verpleegkundig specialist en longverpleegkundige samen met u een persoonlijk zorgplan op. Dit sluit aan bij de Zorgstandaard COPD, een landelijke richtlijn waarin staat waaraan goede zorg voor mensen met COPD moet voldoen.

Iedere patiënt met COPD heeft zijn eigen beperkingen en mogelijkheden. Daar­om stemmen we alle zorg af op uw eigen situatie. Zo krijgt u de zorg die bij u past en waar u zich het beste bij voelt. Misschien is het nodig dat u uw manier van leven aanpast. Daar helpen we u graag bij. Onze opzet is dat u de dingen kunt blijven doen die voor u belangrijk zijn.

Een behandeling heeft pas echt resultaat als u zelf goed meewerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u uw medicijnen op de juiste manier gebruikt, dat u genoeg beweegt en niet rookt.

 

Behandeling

Het kan verschillen hoeveel last u hebt van uw COPD. De behandeling die u krijgt, hangt hiermee samen. Bij erge benauwdheid of benauwdheidsklachten die sterk schommelen, blijft u onder behandeling van de longarts of verpleegkundig specialist. Het kan ook zijn dat u voor extra onderzoek wordt doorverwezen naar het longfalenteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Hebt u milde COPD-klachten? Dan verwijst de longarts of verpleegkundig specialist u na verloop van tijd terug naar uw huisarts

Begeleiding

Het kan nuttig zijn om ook voor controle naar de longverpleegkundige te gaan. Zij helpt u om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan. 

Van de longverpleegkundige krijgt u uitgebreid voorlichting over wat COPD precies is en welke medicijnen u kunt gebruiken. Meestal zijn het medicijnen om te inhaleren. Het is belangrijk dat u dit op de juiste manier doet, want dan hebben de medicijnen het meeste effect. De longverpleegkundige legt u uit waar u op moet letten bij het inhaleren en oefent met u.

Ook geeft de longverpleegkundige adviezen voor een gezonde leefstijl. Als u rookt, bespreekt zij met u hoe u van het roken af kunt komen. Vindt u het moeilijk om voldoende beweging te krijgen, dan overlegt zij met u welke mogelijkheden er zijn om hier wat aan te doen.

Misschien is een longrevalidatieprogramma iets voor u, de longverpleegkundige kan u er alles over vertellen.

Controle

COPD kan een grillig verloop hebben. Uw klachten kunnen plotseling verergeren, maar het is ook mogelijk dat uw longen langzaam achteruit gaan. Ook kan het na een slechtere periode opeens weer beter met u gaan.

We proberen uw behandeling zo precies mogelijk af te stemmen op uw klachten. Daarom komt u een keer per jaar op controle bij de longarts of verpleegkundig specialist en de  longverpleegkundige. Daarnaast kunt u gebruikmaken van een thuismeetapp waarmee we het verloop van de ziekte in de gaten kunnen houden. Als daaruit blijkt dat uw klachten snel toenemen, benaderen we u voor een vervroegde controle. 

Vragenlijst

Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het met u gaat, vult u voorafgaand aan iedere controleafspraak twee vragenlijsten in.

Vragen?

Wanneer contact opnemen?

COPD kan een grillig verloop hebben. Uw klachten kunnen plotseling erger worden, maar daarna kan het ook weer beter met u gaan. Als u opeens meer last hebt van benauwdheid, laat dit dan weten aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist!

  • Zolang u onder behandeling bent van de longarts of verpleegkundig specialist, kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde. 
  • Bent u terugverwezen naar uw huisarts, neem dan contact op met uw huisarts.

Vragen?

Als u een vraag hebt en u bent onder controle van de longarts of verpleegkundig specialist, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Longgeneeskunde. 

  • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt. We kunnen dit gesprek alleen aanmaken als uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij ons bekend zijn.
  • U kunt bellen. De polikliniek is te bereiken op telefoonnummer (0592) 32 52 35, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

longg04 - september 2022