De chirurg die u opereert

  • Specialisme of afdeling Chirurgie
  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Wachttijd
    Informeer bij de polikliniek

In het kort

Meestal weet u van tevoren welke chirurg u opereert. Soms komt er iets tussen. Dan proberen we een zo goed mogelijke oplossing te bedenken. 

Volgens afspraak, tenzij...

In principe weet u van tevoren wie u opereert. Vaak is dit de chirurg met wie u op de polikliniek een gesprek hebt gehad. Bij operaties die door alle chirurgen worden gedaan, kan dit ook een van de andere chirurgen zijn. Er wordt dan met u afgesproken dat u op een algemene wachtlijst komt te staan. Tegelijk met het bericht over de operatiedatum krijgt u in dat geval te horen wie u opereert.

Onvoorziene omstandigheden

Door een onverwachte situatie op de operatiedag kan het nodig zijn dat van de planning wordt afgeweken. De chirurg die u zou opereren, kan bijvoorbeeld een spoedoperatie hebben. In dat geval moet uw operatie worden uitgesteld.

Als uw operatie op de afgesproken tijd niet door kan gaan, proberen we er altijd voor te zorgen dat u diezelfde dag toch nog wordt geopereerd. Soms is er een andere chirurg die u kan opereren. Soms is het mogelijk dat u op een later tijdstip toch nog door uw ‘eigen’ chirurg wordt geope¬reerd.

Nieuwe operatiedatum

Het komt voor dat er geen andere oplossing is dan een nieuwe operatiedatum af te spreken. U wordt dan met voorrang behandeld. Dit houdt in dat u binnen een week aan de beurt bent.