Naar hoofdinhoud Naar footer

S.T. van Vugt

Chirurg

Aandachtsgebieden(en): Aandachtsgebied: darmchirurgie en laparoscopische chirurgie

Als buikchirurg maak ik dagelijks keuzes tussen wél of juist niét operatief behandelen. Wél opereren lijkt zo vanzelfsprekend maar is dat ook altijd zo? De heelkunde is wat dat betreft een prachtige combinatie van handwerk, intellectuele uitdaging en zorg. De handelingen zijn soms eenvoudig, zoals het poliklinisch verwijderen van een cyste, en soms heel complex, zoals het laparoscopisch verwijderen van de endeldarm. Die laparoscopische techniek, de kijkoperatie, gebruik ik ook voor het behandelen van dikkedarmkanker en bij het corrigeren van liesbreuken, littekenbreuken en navelbreuken. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van aambeien en bekkenbodemverzakking.

De uitdaging ligt in het oplossen van het diagnostisch vraagstuk en uitpuzzelen welke behandeling daar het best op aansluit. Een operatie, welke operatie? Het kan ook zijn dat níet opereren de beste behandeling is.

De kracht van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is persoonlijke zorg. Na het contact op de polikliniek is het zowel voor de patiënt als voor de chirurg prettig om hetzelfde gezicht terug te zien in de operatiekamer.  

Dát is wat onze zorg beter maakt.

BIG-registratie
Het BIG-nummer van S.T. van Vugt is: 89060016001

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Vugt, S.T. van

Chirurg

vugt-bas-van

Aandachtsgebieden(en): Aandachtsgebied: darmchirurgie en laparoscopische chirurgie

Als buikchirurg maak ik dagelijks keuzes tussen wél of juist niét operatief behandelen. Wél opereren lijkt zo vanzelfsprekend maar is dat ook altijd zo? De heelkunde is wat dat betreft een prachtige combinatie van handwerk, intellectuele uitdaging en zorg. De handelingen zijn soms eenvoudig, zoals het poliklinisch verwijderen van een cyste, en soms heel complex, zoals het laparoscopisch verwijderen van de endeldarm. Die laparoscopische techniek, de kijkoperatie, gebruik ik ook voor het behandelen van dikkedarmkanker en bij het corrigeren van liesbreuken, littekenbreuken en navelbreuken. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van aambeien en bekkenbodemverzakking.

De uitdaging ligt in het oplossen van het diagnostisch vraagstuk en uitpuzzelen welke behandeling daar het best op aansluit. Een operatie, welke operatie? Het kan ook zijn dat níet opereren de beste behandeling is.

De kracht van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is persoonlijke zorg. Na het contact op de polikliniek is het zowel voor de patiënt als voor de chirurg prettig om hetzelfde gezicht terug te zien in de operatiekamer.  

Dát is wat onze zorg beter maakt.

BIG-registratie
Het BIG-nummer van S.T. van Vugt is: 89060016001

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Afdeling(en)

vugt-bas-van