Galblaasoperatie

 • Specialisme of afdeling Chirurgie
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  3 weken

In het kort

Als de galblaas ontstoken is of er zitten galstenen in, kan het nodig zijn om de galblaas te verwijderen. Dit gebeurt via een kijkoperatie of een gewone operatie. De operatie vindt altijd plaats onder narcose. Bij een kijkoperatie kunt u over het algemeen dezelfde dag weer naar huis, bij een gewone operatie na een paar dagen. De eerste week moet u rustig aan doen. Na een kijkoperatie kunt u na één tot twee weken weer aan het werk, na een gewone operatie pas na een week of drie.

Wat is het?

De galblaas is de opslagplaats voor gal, een vloeistof die een belangrijke rol speelt bij het verteren van vetten. Als de galblaas ontstoken is of er zitten galstenen in de galblaas, kan het nodig zijn om de galblaas weg te halen. Dit is het geval als u vaak last hebt van misselijkheid, opboeren, branderige pijn in de maagstreek of hevige buikpijn. 

Er zijn twee manieren om een galblaas te verwijderen: via een kijkoperatie en via een 'gewone' open operatie. Het voor­deel van een kijkoperatie is dat de operatiewond niet zo groot is. Het herstel na de ope­ratie verloopt hierdoor over het algemeen sneller. Een kijkope­ratie is echter niet altijd mogelijk.

Voorbereiding thuis

Een aantal uren voor de operatie mag u niets eten of drinken. Ook zijn er allerlei andere dingen waarmee u rekening moeten houden in de aanloop naar de operatie, zoals uw medicijngebruik. Als u bloedverdunners gebruikt, moet u daar bijvoorbeeld meestal een aantal dagen van tevoren mee stoppen. De precieze instructies krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur.

 

De operatie

Verdoving

Een galblaasoperatie vindt altijd plaats onder narcose. U bent dan tijdelijk buiten bewustzijn.

Kijkoperatie

Bij een kijkoperatie verwijdert de chirurg de galblaas aan de hand van beelden op een monitor. Op deze manier hoeft de buik niet open, maar is het voldoende om een paar kleine sneetjes in de buik te maken. Om het operatiegebied in beeld te krijgen, maakt de chirurg gebruik van een laparoscoop: een smalle buis met een lichtbron en een cameraatje. De laparoscoop wordt via een van de sneetjes in de buik gebracht, net als de operatie-instrumenten.

Om het wondvocht af te laten vloeien, is het soms nodig om na de operatie een wonddrain in de buik achter te laten. De chirurg maakt dan een kleine opening in de buik­wand, waardoor de drain naar buiten loopt.

Soms stuit de chirurg tijdens een kijkoperatie op een probleem dat alleen via een gewone operatie kan worden opgelost. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstige ontsteking. De galblaas wordt dan als­nog via een gewone operatie verwijderd.

Een kijkoperatie wordt meestal in dagopname gedaan. U mag dan dezelfde dag weer naar huis. Een enkele keer kan het nodig zijn dat u toch een nachtje in het ziekenhuis blijft.

Open operatie

Bij een 'gewone'open operatie maakt de chirurg eerst een snee van tien tot vijftien centi­meter. De snee loopt in de lengte over de bovenbuik of onder de rechterkant van de ribbenkast door. Daarna wordt de galblaas verwij­derd.

Na het weghalen van de galblaas maakt de chirurg de opera­tiewond dicht. Om het wondvocht af te laten vloeien, wordt soms een drain in de buik achtergelat­en. De drain wordt via een kleine opening in de buikwand naar buiten geleid.

Als er galstenen in de galwegen zitten, maakt de chirurg een opening in de galwegen en haalt daarna de stenen eruit. Bij het sluiten van de galwegen wordt een drain achtergelaten, waardoor de gal naar buiten kan lopen.

Na de operatie blijft u meestal een paar dagen opgenomen. U kunt weer naar huis als u koortsvrij bent, de wond goed geneest, uw ontlasting normaal is en u goed kunt lopen.  

Na de operatie

 • De eerste dagen na de operatie, vooral na een open operatie, is de wond nog gevoelig. Bewegen is dan pijnlijk, evenals diep ademhalen en hoesten. Als u veel pijn hebt, kunt u pijnstillers krijgen.
 • Misschien bent u na de operatie misselijk. Tegen de misselijk­heid kunt u medicijnen krijgen.
 • Zodra uw darmen weer gaan werken, mag u wat drinken. Geleidelijk mag u meer drinken en weer wat eten. Na een gewone operatie verloopt het herstel langzamer dan na een kijkoperatie. Om ervoor te zorgen dat u in het begin voldoende vocht krijgt, krijgt u een infuus in uw arm. Zodra u zelf weer genoeg kunt drinken, wordt het infuus weggehaald.
 • Het kan zijn dat u na de operatie wakker wordt met een sonde. Dit is een slangetje dat via uw neus naar uw maag loopt en ervoor zorgt dat uw maag leeg blijft. Zo wordt voorkomen dat u moet braken. Meestal hebt u het slangetje al snel niet meer nodig.
 • Soms krijgt u tijdens de operatie een katheter in de urine­blaas. De katheter wordt verwijderd terwijl u nog onder narcose bent. Vanwege de katheter kunt u bij het plassen eerst een wat branderig gevoel hebben.
 • Als er een drain in uw buik zit om het wondvocht af te voeren, wordt deze meestal na twee of drie dagen weer verwijderd.
 • De drain die u kunt krijgen om de gal uit de galwegen af te laten vloeien, kan pas na tien dagen tot zes weken weer weg. 
 • Na een kijkoperatie kunt u een tijdje last hebben van een gevoelige schouder. Dit heeft ermee te maken dat tijdens de operatie de buikholte wordt gevuld met een soort gas, waardoor een zenuw geprik­keld kan worden die naar de schouder toeloopt. 
 • Net als bij iedere andere operatie kunnen er ook bij een galblaasoperatie complicaties optreden, zoals trombose, wondinfectie, nabloeding en long­ontsteking. De kans hierop is echter klein. 

Adviezen

 • Wees de eerste week voorzichtig met bewegingen die pijn doen.
 • De eerste tijd bent u sneller moe. Probeer het wat rustig aan te doen. Na een kijkoperatie kunt u over het algemeen na één tot twee weken weer aan het werk. Na een gewone operatie is het meestal beter om pas na een week of drie weer te begin­nen. Als u zwaar lichamelijk werk doet, is het verstandig om nog een paar weken langer wachten.
 • U hoeft géén vetarm dieet te volgen. Met grote hoeveel­heden vet moet u echter voorzichtig zijn. Probeer zelf in de gaten te houden wat u kunt verdragen. Hebt u klachten na het eten van bepaalde producten, dan kunt u deze het beste een tijdje laten staan en het later nog eens proberen. Het is de bedoeling dat u na verloop van tijd weer de dingen eet die u gewend was te eten.

Controle

Omdat er na een operatie van de galblaas meestal weinig problemen zijn, hoeft u niet voor controle terug te komen op de polikliniek Chirurgie. In plaats daarvan vindt er ongeveer zes weken na de operatie een ‘telefonische controle’ plaats. Een verpleegkundige van de poli­kliniek Chirurgie belt u dan op om te horen hoe het met u gaat. Als u nog vragen hebt over de operatie, kunt u die dan ook stellen. Hebt u dringende vragen, dan kunt u in de tussentijd altijd zelf bellen naar de polikliniek Chirurgie.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

chiru10 - februari 2017