Levodopa bij ziekte van Parkinson

 • Specialisme of afdeling Parkinsonpoli
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 40
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

Levodopa is een medicijn dat kan worden voorge­schreven bij de ziekte van Parkinson. Het helpt om de hoeveelheid dopamine in de hersenen te verhogen. Dit kan ervoor zorgen dat u soepeler beweegt.

Wat is het?

Als u de ziekte van Parkinson hebt, kan de neuroloog het medicijn levodopa voorschrijven. Levodopa wordt in de hersenen omgezet in dopamine. Dopa­mine is een stofje dat prikkels doorgeeft die onder andere nodig zijn om uw be­wegingen soepel te laten verlopen. Als uw hersenen zelf niet genoeg dopamine aanmaken, kunt u baat hebben bij levodopa.

Er zijn langzame, gewone en snelwerkende soorten levodopa. Deze zijn verkrijgbaar onder verschillende merknamen:

 • Sinemet (combinatie van levodopa met carbidopa)
 • Sinemet CR (langzaam werkende Sinemet)
 • Madopar (combinatie van levodopa met benserazide)
 • Madopar HBS (langzaam werkende Madopar)
 • Madopar Dispers (snel werkende Madopar)
 • Duodopa (levodopa carbidopa opgelost in een gel die met een slangetje via de maag naar de dunne darm wordt gepompt)

Een behandeling met dit medicijn

Afhankelijk van uw klachten en uw leeftijd kiest de neuro­loog voor een bepaalde soort levodopa. Zo helpt langzaam werkende levodopa als u veel last hebt van overbeweeglijkheid. Snelwerkende Levodopa is geschikt om u op gang te helpen, bijvoorbeeld als u last hebt van ochtendstijfheid.

Naarmate u langer ziek bent, kan de werking van levodopa onvoorspelbaarder worden. Het komt voor dat het middel sneller uitgewerkt raakt, waardoor u moeilijker beweegt. Ook kunt u last krijgen van overbeweeglijkheid. Als u met deze klachten te maken krijgt, bespreek ze dan met uw neuroloog. Misschien kunt u dan andere medicijnen krijgen.

Levodopa kan verschillende bijwerkingen hebben, zoals: wild dromen, hallucinaties, misselijk­heid en sufheid.

 

 

Wat u thuis moet doen

 • Levodopa neemt u een half uur vóór of een half uur na de maaltijd in, dus niet tijdens of direct na de maaltijd. De opname van levodopa in het bloed vindt plaats in de dunne darm en verloopt sneller als de darm niet gevuld is met voedsel.
 • Neem levodopa niet tegelijk in met eiwitrijke producten zoals melk en vlees. Eiwitten blok­keren de opname van levodopa, waardoor er minder levodopa in de hersenen aankomt. Het is wél goed om levodopa in te nemen in combinatie met vruch­tensap. Hierdoor kunnen de hersenen levodopa juist beter opnemen.
 • Madopar Dispers-tabletten kunt u het beste eerst oplossen in (koolzuurhoudend) water of vruchtensap.

Hoe vaak?

Levodopa neemt u in op vaste tijden. De neuroloog overlegt met u hoe vaak en wanneer u het medicijn moet innemen:

 • eenmaal daags: ’s ochtends
 • tweemaal daags: om de acht uur, bijvoorbeeld om 8.00 en 16.00 uur
 • driemaal daags: om de vijf uur, bijvoorbeeld om 8.00, 13.00 en 18.00 uur
 • viermaal daags: om de vier uur, bijvoorbeeld om 8.00, 12.00, 16.00 en 20.00 uur 

Vragen?

Met vragen over uw medicijnen, zoals de soort medicijn, de dosering en eventuele bijwerkingen kunt u terecht bij de neuro­loog. De Parkinsonverpleegkundige kan u helpen als u vragen hebt over de gevolgen van het medicijngebruik voor uw dagelijks functioneren.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

neuro29 - december 2017