Naar hoofdinhoud Naar footer

dr. E. M. Kingma

Neuroloog

Aandachtsgebieden(en): algemene en acute neurologie, bewegingsstoornissen, botulinetoxine-behandelingen

Neurologie is een boeiend vak met een grote variatie aan ziektebeelden, zowel acuut als chronisch. Het mooiste aan het werk is voor mij het contact met patiënten. Door goed te luisteren, vragen te stellen en het lichamelijk (neurologisch) onderzoek, kun je al veel voor een patiënt betekenen. Veel diagnoses kunnen al gesteld worden op basis van het verhaal van de patiënt en het neurologisch onderzoek. Neurologische klachten en ziekten kunnen een enorme impact hebben op het leven van patiënten en dat van hun naasten. Dit behoeft zorg, aandacht en een menselijke benadering.

In het Universitair Medisch Centrum Groningen ben ik opgeleid tot neuroloog. Ik heb een bijzondere belangstelling voor de bewegingsstoornissen. Daarnaast ben ik voorafgaand aan mijn opleiding tot neuroloog gepromoveerd op het onderwerp medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Sinds 2020 ben ik werkzaam als neuroloog in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

In het kader van mijn aandachtsgebied bewegingsstoornissen zie ik wekelijks patiënten met de ziekte van Parkinson, in alle fases van de ziekte. Tevens zie ik patiënten met dystonie (zoals hemifaciaalspasme, blefarospasme en torticollis) en behandel ik een aantal hiervan met injecties met botulinetoxine.

Als vakgroep hebben we deskundigheid op het gebied van de algemene neurologie in de volle breedte. We bieden 24/7 acute CVA-zorg en hebben een Brain Care Unit voor patiënten met acute neurologische aandoeningen. Poliklinisch zijn er gespecialiseerde spreekuren, zoals de Herniapoli, Hoofdpijnpoli, Bewegingsstoornispoli, Geheugenpoli en de Vasculaire poli. We streven naar toegankelijke zorg, en zorg op maat voor iedere patiënt.

 

BIG-registratie
Het BIG-nummer van E. M. Kingma is: 69915681201

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Kingma, E.M.

Neuroloog

img_3493-keuze-e-m-kingma

Aandachtsgebieden(en): algemene en acute neurologie, bewegingsstoornissen, botulinetoxine-behandelingen

Neurologie is een boeiend vak met een grote variatie aan ziektebeelden, zowel acuut als chronisch. Het mooiste aan het werk is voor mij het contact met patiënten. Door goed te luisteren, vragen te stellen en het lichamelijk (neurologisch) onderzoek, kun je al veel voor een patiënt betekenen. Veel diagnoses kunnen al gesteld worden op basis van het verhaal van de patiënt en het neurologisch onderzoek. Neurologische klachten en ziekten kunnen een enorme impact hebben op het leven van patiënten en dat van hun naasten. Dit behoeft zorg, aandacht en een menselijke benadering.

In het Universitair Medisch Centrum Groningen ben ik opgeleid tot neuroloog. Ik heb een bijzondere belangstelling voor de bewegingsstoornissen. Daarnaast ben ik voorafgaand aan mijn opleiding tot neuroloog gepromoveerd op het onderwerp medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Sinds 2020 ben ik werkzaam als neuroloog in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

In het kader van mijn aandachtsgebied bewegingsstoornissen zie ik wekelijks patiënten met de ziekte van Parkinson, in alle fases van de ziekte. Tevens zie ik patiënten met dystonie (zoals hemifaciaalspasme, blefarospasme en torticollis) en behandel ik een aantal hiervan met injecties met botulinetoxine.

Als vakgroep hebben we deskundigheid op het gebied van de algemene neurologie in de volle breedte. We bieden 24/7 acute CVA-zorg en hebben een Brain Care Unit voor patiënten met acute neurologische aandoeningen. Poliklinisch zijn er gespecialiseerde spreekuren, zoals de Herniapoli, Hoofdpijnpoli, Bewegingsstoornispoli, Geheugenpoli en de Vasculaire poli. We streven naar toegankelijke zorg, en zorg op maat voor iedere patiënt.

 

BIG-registratie
Het BIG-nummer van E. M. Kingma is: 69915681201

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Afdeling(en)

img_3493-keuze-e-m-kingma