Revalidatie bij MS

Leren omgaan met multiple sclerose

 • Specialisme of afdeling Revalidatiegeneeskunde
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 11
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

Als bij u MS (Multiple Sclerose) is vastgesteld, zult u moeten leren omgaan met de gevolgen daarvan. Een revalidatieprogramma kan u daarbij helpen. De revalidatiebehandeling is zoveel mogelijk afgestemd op de last die u zelf van uw ziekte ondervindt, zowel op lichamelijk gebied als emotioneel.

Wat is MS?

MS (Multiple Sclerose) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De isolatielaag rond de zenuwen in de hersenen of het ruggenmerg is ontstoken, zodat signalen vanuit het centrale zenuwstelsel naar het lichaam niet goed worden doorgestuurd. Er is geen behandeling om MS te genezen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat u zo goed mogelijk met de gevolgen van uw ziekte leert omgaan.

Verschillende klachten

Welke klachten iemand met MS krijgt, hangt af van de plaats in het centrale zenuwstelsel waar de ontstekingen zich voordoen. Bevindt de ontsteking zich in het deel van het zenuwstelsel dat de motoriek regelt, dan kunt u pro­blemen krijgen met lopen. Als de oogzenuwen zijn aangetast, gaat u slechter zien. Een veelvoorkomende klacht is vermoeidheid. Ook kunt u te maken krijgen met evenwichtsproblemen, spraakproblemen, blaasproblemen, gevoelloze plekken of tintelingen.

Onvoorspelbaar

Meestal worden bij MS periodes van terugval afgewisseld met periodes van herstel. Na een ontste­kingsperiode kunnen de klachten helemaal verdwijnen, maar soms blijven ze ook gedeeltelijk bestaan. Hoe vaak iemand ontstekingsperiodes heeft en wat de schadelijke gevolgen zijn, is niet goed te voorspellen. Daarom is het moeilijk om bij het begin van de ziekte iets te zeggen over het verloop.

Het is ook mogelijk dat MS sluipend begint en dat de klachten geleidelijk toenemen. Dit komt echter minder vaak voor.

De revalidatiebehandeling

De revalidatiebehandeling is zoveel mogelijk afgestemd op de hinder die u zelf van uw ziekte ondervindt. Afhankelijk van het verloop krijgen bepaalde programmaonderdelen meer of minder aandacht.

Speciale hulpmiddelen 

Als u uw spieren op een gegeven moment minder goed kunt gebruiken, kan dat allerlei proble­men veroorzaken in uw dagelijks leven. Tijdens de revalidatiebehandeling leert u hoe u uw lichamelijke conditie zo goed mogelijk houdt. En hoe u de dingen die belangrijk voor u zijn, kunt blijven doen. Misschien hebt u behoefte aan speciale hulpmiddelen en voorzieningen zoals aangepast bestek, een trippelstoel of een scootmobiel. Samen met u kijken we naar wat bij u past en hoe u daar zo goed mogelijk mee kunt omgaan.

Emotionele problemen

Ook als u emotionele problemen hebt vanwege uw ziekte, is daar aandacht voor.

Het verloop van uw behandeling

Revalidatieteam

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een neuroloog en met de behandelaars van het revalidatieteam. Het revalidatieteam bestaat uit een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een medisch maatschappelijk werker, een psycholoog, een activi­teitentherapeut en een diëtist. Hoe uw behandeling er precies uitziet en met welke behandelaars u contact hebt, is afhankelijk van het verloop van uw ziekte.

Overleg

Uw behandelaars hebben regelmatig onderling overleg om de verschillende onderdelen van de behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De behandeling wordt zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke situatie. Bij de invulling van het revalidatieprogramma zijn uw eigen wensen en behoeften steeds het uitgangspunt.

Verloop van de behandeling

Meestal bestaat de revalidatiebehandeling uit een aantal periodes, afhankelijk van uw klachten. Een behandelperiode kan een paar weken tot enkele maanden duren, dit varieert. In die periode komt u regel­matig naar het ziekenhuis. Hoeveel behandelingen u nodig hebt, hangt af van uw situatie.

Afspraken

 • We gaan ervan uit dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Als u beslist niet kunt komen, vragen we u dringend om dit minstens 24 uur van tevoren door te geven aan het secretariaat van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. In uw plaats kan dan iemand anders worden geholpen.
 • Als u niet met eigen vervoer naar het ziekenhuis kunt komen en u wilt gebruikmaken van een taxi, informeert u dan bij uw zorgverzekering of u de taxikosten vergoed krijgt.

Het behandelteam

Neuroloog

De neuroloog stelt de diagnose MS, geeft uitleg over de ziekte en schrijft medicijnen voor. U hebt regelmatig een controleafspraak bij de neuroloog. Zo nodig verwijst de neuroloog u door naar een andere zorgverlener.

Revalidatiearts

De revalidatiearts coördineert de revalidatiebehandeling en bepaalt samen met u wat voor u de beste behandeling is. Ook beoordeelt de revalidatiearts in over­leg met de andere zorgverleners welke hulpmiddelen en voorzieningen u eventueel nodig hebt. De revalidatiearts kan u ook helpen bij het regelen van andere huisvesting of het inschakelen van zorgverleners buiten het ziekenhuis.

Fysiotherapeut

Van de fysiotherapeut krijgt u begeleiding om zo goed moge­lijk met de lichamelijke gevolgen van uw ziekte om te gaan. Tijdens het revalidatieprogramma komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Een goede afwisseling van lichaamsbeweging en rustmomenten, zodat uw conditie goed blijft of verbetert.
 • Omgaan met schommelingen in uw klachten en de belasting die u aankunt.
 • Spiertraining, looptraining, fietstraining en evenwichtstraining.
 • Ontspanningsoefeningen.

Zo nodig kunt u onder begeleiding van de fysiotherapeut oefenen met loophulpmiddelen en bijvoorbeeld aangepaste schoenen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut helpt u bij de dagelijkse handelingen die belangrijk zijn voor uw wonen, werken, zelfverzorging en sociale leven. Ook leert de ergotherapeut u hoe u uw energie het beste over de dag kunt verdelen. In de beginfase van uw ziekte ligt de nadruk op advies. Als u langer ziek bent, kunt u behoefte krijgen aan bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in uw woon- en werksituatie. De ergotherapeut helpt u dan bij het aanvragen van de juiste voorzieningen. Ook oefent de ergotherapeut met u, als u hulpmiddelen nodig hebt zoals aangepast bestek of een scootmobiel.

Logopedist

Door MS kunt u op den duur problemen krijgen bij het spreken, kauwen of slikken. U kunt dan terecht bij de logopedist voor advies of behandeling. Er zijn hulpmiddelen verkrijgbaar als u moeite hebt met spreken. De logopedist kan u daarover informatie en advies geven en eventueel hulpmiddelen aanvragen.

Medisch maatschappelijk werker

Een ziekte als MS kan uw leven op z’n kop zetten. U kunt te maken krijgen met een wirwar van negatieve gevoelens zoals verdriet, somberheid en angst. Ook kunt u door uw ziekte problemen ervaren in de relatie met uw partner, kinderen of familie, op uw werk en bij uw dagelijkse bezigheden. Om hierin uw weg te vinden, kunt u begeleiding krijgen van een maatschappelijk werker.

Medisch psycholoog

Door uw ziekte kunt u last hebben van angstgevoelens, depressieve gevoelens of andere psychische klachten. Ook kunt u te maken krijgen met geheugenstoornissen of concentratieproblemen. Het kan dan zinvol zijn om een gesprek te hebben met een medisch psycholoog. Eventueel vindt er een psychologisch onderzoek plaats aan de hand van tests of vragenlijsten.

Activiteitentherapeut

De kans bestaat dat u door uw ziekte op een gegeven moment bepaalde hobby’s en misschien zelfs uw werk moet opgeven. De activiteitentherapeut kan u dan helpen bij het zoeken van nieuwe bezigheden. Er wordt gekeken naar bezigheden die passen bij uw lichamelijke beperkingen én aansluiten bij uw interesses.

Diëtist

Door MS kunnen er problemen ontstaan rond uw voeding. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met overgewicht, maar u kunt ook moeite krijgen met kauwen of slikken. U kunt dan terecht bij de diëtist voor een voedingsadvies. Zo nodig kan de diëtist speciale (dieet)­voeding voor u aanvragen.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een app’je sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen naar de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer (0592) 32 53 11.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

reval04 - december2019