Screening diabetische retinopathie

 • Specialisme of afdeling Oogheelkunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  2 weken

In het kort

Als gevolg van diabetes mellitus (suikerziekte) kan diabetische retinopathie ontstaan. Dit is een beschadiging van de kleine bloedvaten van het netvlies (de retina). Ernstige beschadigingen kunnen blindheid veroorzaken. Met een laserbehandeling is het mogelijk om het verlies van gezichtsvermogen te vertragen of te stoppen. Dit kan echter alleen als de oogziekte nog in een vroeg stadium is. Omdat iemand met diabetes pas na lange tijd iets merkt van diabetische retinopathie, is het belangrijk dat er vanaf het twaalfde jaar regelmatig een screening wordt gedaan.

Screening diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie (DR) is een beschadiging van de kleine bloedvaten van het netvlies (de retina) als gevolg van suikerziekte (diabetes mellitus). Het netvlies bekleedt de binnenzijde van het oog en bevat de zintuigcellen die het licht opvangen en signalen door­geven aan de oogzenuw. Kleine bescha­digingen van het netvlies hebben nog geen effect op het gezichtsvermogen, maar ernstige beschadigingen kunnen blindheid veroorzaken.

 Waarom DR screening?

 • Onbehandelde DR is één van de meest voorkomende oorzaken van slecht­ziendheid en blindheid.
 • Er is een effectieve behandeling mogelijk (met de Argon-laser) die het verlies van gezichtsvermogen kan vertragen of stoppen.
 • Zelf merkt u pas dat u DR hebt als de ziekte ver gevor­derd is. In dat stadium is laserbehandeling meestal niet meer mogelijk. 

Wat is DR screening?

 • Bij DR screening wordt het netvlies bekeken op tekenen van DR.
 • Het netvlies wordt gefotografeerd met een netvlies­camera of bekeken met een (spleetlamp)microscoop. Dit gebeurt door een TOA (technisch oogheelkundeassistent) of een medisch assistent.
 • De netvliesfoto’s worden achteraf beoordeeld door een deskundige (een oogarts of een speciaal geschoolde opto­metrist, orthoptist of TOA).
 • Alle diabetespatiënten ouder dan 12 jaar moeten regel­matig worden gescreend. Daarbij maakt het niet uit of u insuline of tabletten gebruikt of alleen leefregels en een dieet moet volgen.
 • De arts die uw diabetes behandelt (de huisarts, verpleeg­huisarts of internist), bepaalt hoe vaak u moet worden gescreend. Gewoonlijk is dat jaarlijks of iedere twee jaar.

 

Uitslag

U ontvangt tijdens de screening géén uitslag van het on­derzoek. De foto’s moeten immers eerst nog beoordeeld worden door een deskundige. De uit­slag gaat naar uw behandelend arts.

Als u naar aanleiding van de screening een oproep ont­vangt om een afspraak te maken met de oogarts, betekent dit niet altijd dat er diabetische retinopathie is vastgesteld. Het is ook mogelijk dat de foto’s onduidelijk waren en niet beoordeeld konden worden. Verder is het mogelijk dat er iets anders is gezien op de foto waar­voor nader onderzoek nodig lijkt.

Omdat er bij de screening alleen gekeken wordt naar de bloedvaten van het netvlies, worden eventuele andere oogafwijkingen niet ontdekt. Als u oog­klachten hebt, bespreek dit dan van tevoren met uw arts.

Wat u zelf kunt doen

U kunt zelf een aantal dingen doen om de kans op diabetische retinopathie kleiner te maken:

 • Probeer uw bloedsuikergehalte zo goed mogelijk te reguleren.
 • Laat uw bloeddruk en cholesterolgehalte regelmatig controleren.
 • Rook niet.
 • Houd u aan de adviezen van uw arts.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

ooghe04 - maart 2014