Staaroperatie

 • Specialisme of afdeling Oogheelkunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Wachttijd
  7 weken
  7 weken

In het kort

Als u last hebt van staar, kan uw oogarts een staaroperatie aanraden. Hierbij wordt de troebele lens in uw oog vervangen door een kunstlens. Zo is het mogelijk het gezichtsver­mogen bijna volledig te herstellen. Na de operatie mag u de eerste week niet te zwaar tillen en niet te lang bukken. Ook moet u een week lang een (zonne)bril dragen. De eerste 24 uur mag u in ieder geval niet autorijden. En u mag de eerste twee weken niet sporten of zwemmen.

 

Een staaroperatie

Achter de pupil zit een doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Dit wordt ‘staar' genoemd. Sommige men­sen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt, maar meestal doen de eerste verschijnselen van staar zich pas op latere leeftijd voor. Over het algemeen wordt staar in de loop van de tijd erger en gaat u steeds slechter zien. Als u hinder ondervindt van de staar, kan uw oogarts een staaroperatie aanraden. Een operatie is de enige manier om iets te doen aan staar.

Als u beginnende staar hebt en u hebt er nog niet echt last van, is het te vroeg om u te laten opereren. Op het moment dat de staar u beperkt in uw doen en laten, is het verstandig om een afspraak te maken met een oogarts. Deze doet een oogheelkundig onderzoek en bespreekt vervolgens met u of u in aanmerking komt voor een staaroperatie. Ook op zeer hoge leeftijd is een staaroperatie vaak nog mogelijk.

Bij een staaroperatie haalt de oogarts de troebele lens uit uw oog en vervangt deze door een kunstlens. Hierdoor is het mogelijk het gezichtsver­mogen bijna volledig herstellen.

Staaroperaties worden heel veel gedaan. De kans op complicaties is klein, maar het is altijd mogelijk dat er een bloeding optreedt, een infectie of een probleem met het netvlies.

Ook als u in beide ogen staar hebt, opereert de oogarts toch maar één oog per keer.

Soms ontstaat na verloop van tijd (maanden of jaren na de operatie) zogenaamde nastaar. Nastaar is met een laserbehandeling te behandelen.

Om de sterkte van de kunstlens te kunnen bepalen, is een lensmeting nodig. Dit gebeurt met een laser-lensmeting of met een echo-onderzoek.

 

Thuis oogdruppelen

Om infecties te voorkomen, is het belangrijk dat het te opereren oog voorafgaand aan de operatie wordt gedruppeld. De dag voor de operatie begint u met druppelen. ‘s Ochtends voor de operatie druppelt u ook nog. Volg de instructies op de flesjes. U wordt verzocht de twee flesjes met oogdruppels op de dag van de operatie mee te nemen naar het ziekenhuis.

Als u het moeilijk vindt om zelf uw oog te druppelen, kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundigen van het WZA. Zij helpen u zo nodig bij het regelen van thuiszorg. De transferverpleegkundigen zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0592) 32 50 48.

Volg bij het druppelen de volgende stapjes:

 • Was uw handen en droog ze goed af.
 • Maak uw oogleden schoon met een vochtige tissue of een vochtig gaasje.
 • Neem het druppelflesje in uw hand, alsof u een pen vast­houdt.
 • Trek met de wijsvinger van de andere hand het onderste ooglid voorzichtig naar beneden en kijk omhoog.
 • Knijp voorzichtig in het flesje en laat een druppel in het geultje van het onderste ooglid vallen. Het flesje mag niet in aanraking komen met het oog!
 • Houd uw oog even dicht zodat de druppels kunnen inwerken, maar knijp uw oog niet dicht.

 

 

Verdere voorbereiding thuis

 • Als u contactlenzen draagt, moet u deze twee dagen voor de operatie uitdoen.
 • Op de dag van de operatie mag u geen make-up op hebben (ook geen gezichtscrème); nagellak mag blijven zitten, gelnagels of kunstnagels ook.
 • Tijdens de operatie mag u geen ringen (ook geen trouwring) of andere sieraden dragen.
 • Gebruik voor de operatie géén zware maaltijd.
 • Tijdens de operatie draagt u uw eigen kleding. Het beste kunt u luchtige, makkelijk zittende kleding aantrekken, bijvoorbeeld een blouse of shirt. In verband met de hygiëne mag u geen trui dragen en is het belangrijk dat uw bovenkleding schoon is. In het ziekenhuis krijgt u een overjas en sloffen voor over uw schoenen.
 • Tijdens de operatie mag u geen grote haarspelden in hebben of uw haar in een knot dragen.
 • Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. Probeer daarom van tevoren te regelen dat iemand u na afloop naar huis begeleidt.

Verloop van de operatie

Een staaroperatie vindt over het algemeen plaats in dagopname. Na aankomst in het ziekenhuis gaat u naar het Chirurgisch Dagcentrum. Anderhalf uur voor de operatie wordt u hier verwacht.

De operatie duurt ongeveer een half uur. Tijdens de operatie wordt eerst uw eigen lens verwijderd. Daarna wordt de kunstens geplaatst. Vervolgens krijgt u een kapje op uw oog en soms een verband.

Na afloop gaat u terug naar het Chirurgisch Dagcentrum. Na een half uur, als u zich fit genoeg voelt, kunt u weer naar huis.

 

Na de operatie

 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan uw oog pijnlijk aanvoelen. Tegen de pijn kunt u paracetamol gebruiken (maximaal twee tabletten van 500 mg om de zes uur).
 • Tot de eerste controleafspraak mag u uw oog niet druppelen. Daarna begint u weer met druppelen, in overleg met de oogarts.
 • Tot het eerste controlebezoek moet u het oogkapje (en eventueel het verband) laten zitten.
 • Na het eerste controlebezoek kunt het geopereerde oog voorzichtig schoonmaken met een voch­tige tissue.
 • Pas na het eerste controlebezoek mag u weer douchen en uw haar wassen.
 • U mag uw gewone werkzaamheden meteen weer oppakken, tenzij u iets anders hebt afgesproken met de oogarts. Wel moet u de eerste week zware lichamelijke inspanning vermijden. Ook mag u niet te zwaar tillen, niet te lang bukken en niet persen.
 • De eerste week moet u ter bescherming van het geopereerde oog een (zonne)bril dragen en ’s nachts een oogkapje.
 • De oogarts bespreekt met u wanneer u weer kunt autorijden. In ieder geval mag u de eerste 24 uur niet autorijden.
 • De eerste twee weken mag u niet sporten of zwemmen.

Controleafspraken

Eerste controleafspraak

De dag na de operatie hebt u een afspraak op de polikli­niek Oogheelkunde voor een onderzoek van het geopereerde oog. Ook wordt besproken wanneer u met de oog­druppels kunt minderen of stoppen. Als u een verband om uw oog hebt, wordt dit verwijderd.

Wilt u uw oogdruppels en (zonne)bril meenemen naar uw controleafspraak?

Tweede controleafspraak en briladvies

Ongeveer een maand na de operatie hebt u opnieuw een afspraak op de polikliniek Oogheelkunde voor een controle van het geopereerde oog. Ook krijgt u dan een advies voor de aanschaf van een leesbril en eventueel een bril voor veraf.

Bril voor veraf

De oogarts probeert altijd om de kunstlens zo te maken dat u na de operatie geen bril (meer) nodig hebt om scherp in de verte te kunnen zien. Ondanks een nauwkeurige meting is dit echter niet altijd mogelijk.

Bril voor dichtbij

Na een staaroperatie hebt u in ieder geval een leesbril nodig. Uw eigen ooglens kan zich, afhankelijk van uw leeftijd, aanpassen aan de kijkafstand. Een kunstlens kan dit niet.

Contact opnemen

De eerste 24 uur

Neem contact op met de polikliniek Oogheelkunde als u de eerste 24 uur na de operatie te maken krijgt met één van de volgende klachten:

 • U hebt meer dan 38,5° C koorts.
 • U verliest bloed uit uw oog.
 • U hebt erge hoofdpijn.
 • U bent misselijk.

Contact opnemen: de eerste 4 weken

Neem contact op met de polikliniek Oogheelkunde als u binnen vier weken na de operatie te maken krijgt met één van de volgende klachten:

 • Het geopereerde oog wordt steeds pijnlijker of roder.
 • U ziet steeds waziger.
 • De pupil is niet rond.
 • U ziet zwarte vlekken, draden of lichtflitsen.
 • U hebt uw oog gestoten.

De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 16.30 uur op telefoonnummer (0592) 32 52 85. Buiten de openingstijden van de polikliniek kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de Huisartsenpost.

 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

ooghe02 - juli 2017