Geheugenpoli

Als u misschien dementie hebt

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 94 (woensdag) / (0592) 32 52 40 (andere dagen)
 • Afdelingsnummer: Niet beschikbaar
 • Wachttijd
  5 weken
Geheugenpoli

Een bezoek aan de poli

Als u geheugen­problemen hebt die misschien te maken hebben met dementie, kan uw huisarts of specialist u verwijzen naar de Geheugenpoli.

Vergeetachtigheid kan normaal zijn, samenhangend met uw leeftijd, maar u kunt ook beginnende dementie hebben. Dementie begint namelijk vaak sluipend. Als u dementie hebt, kan dit grote gevolgen hebben voor uzelf en uw omgeving. Daarom doen we op de Geheugenpoli uitgebreid onderzoek om te weten wat precies de oorzaak is van uw problemen.

Als duidelijk is wat voor soort geheugenproblemen u hebt, bespreken we met u wat voor behandeling en begeleiding u kunt krijgen.

Onderzoek

Om vast te stellen of uw geheugenproblemen worden ver­oorzaakt door dementie, hebt u gesprekken en vinden er onderzoeken plaats:

 • een gesprek met de coördinator van de Geheugenpoli
 • een onderzoek door een geriater of neuroloog
 • een neuropsychologisch onderzoek
 • een MRI-scan of CT-scan van de hersenen
 • een bloedonderzoek

Dit neemt ongeveer een halve dag in beslag.

De uitslag

Meestal hebt u twee weken na uw bezoek aan de Geheugen­poli een afspraak bij een geriater of neuroloog om de uitslag van de verschillende onderzoeken te bespreken.

Voorbereiding

 • Het is belangrijk dat u niet alleen komt naar de Geheugenpoli, maar dat u iemand meeneemt die u goed kent, bijvoorbeeld uw partner of een van uw kinderen.
 • Als u medicijnen gebruikt, wilt u die dan meenemen, zodat we kunnen zien om welke medicijnen het gaat?
 • Als u een leesbril of een gehoorapparaat hebt, is het belangrijk om die bij u te hebben. Deze hebt u namelijk nodig bij het neuropsychologisch onderzoek.
 • Tijdens een MRI-onderzoek is er veel lawaai. Om daar geen last van te hebben, kunt u tijdens het onderzoek door een hoofd­telefoon naar muziek luisteren. Als u wilt, kunt u zelf een cd mee­nemen.

Wat is het?

Bij dementie gaat uw geheugen achteruit, waardoor u moeite kunt krijgen met gewone, alledaagse bezigheden. Soms zijn er ook veranderingen in uw gedrag of persoonlijkheid. Dit is ingrijpend voor uzelf en kan ook tot spanningen leiden in de omgang met uw partner, kinderen of anderen uit uw naaste omgeving.

Dementie kan allerlei oorzaken hebben. De bekendste is de Ziekte van Alzheimer. Ook vasculaire dementie (dementie door aderverkalking van de hersenen) komt veel voor.

Dementie is meestal niet te genezen. Wel zijn er medicijnen die het verloop van de ziekte gunstig kunnen beïnvloeden. Ook veroorzaakt dementie soms psychische en lichamelijke klachten die met medicijnen goed te behandelen zijn. Naast medicijnen zijn ook goede voorlichting en begeleiding erg belangrijk.

Op de Geheugenpoli stellen we vast wat de oorzaak is van uw geheugenproblemen en bepalen we in overleg met u wat in uw geval de beste behandeling is.

Vragen?

Als u vragen hebt over uw afspraak op de Geheugenpoli, kunt u bellen naar de polikliniek Neurologie. Men is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op nummer (0592) 32 52 40. 

Hebt u vragen aan de coördinator van de Geheugenpoli, dan kunt u op woensdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar nummer (0592) 32 52 94.

Familieleden en mantelzorgers kunnen ook contact opnemen met de coördinator van Geheugenpoli als zij behoefte hebben aan informatie.

E-mailen is ook mogelijk: geheugenpoli@wza.nl.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

neuro14 - september 2017