Hoofdpijnpoli

 • Openingstijden
  Maandag van 8.30 tot 16.00 uur. Telefonisch spreekuur maandag van 11.45 tot 12.15 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 40
 • Afdelingsnummer: 8
 • Wachttijd
  10 weken
Hoofdpijnpoli

Hoofdpijn, een ziekte?

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht. Daarom wordt hoofdpijn vaak niet gezien als een ziekte maar als iets dat bij het leven hoort. Als u echter gedu­rende langere tijd vaak hoofdpijn hebt of de pijn is heel heftig, dan spreken we van een ziekte. In dat geval is het verstandig om te zoeken naar de oorzaak van uw klachten en een goede manier om deze te behandelen. Uw huisarts kan u dan doorverwijzen naar de Hoofdpijnpoli, een onderdeel van de polikliniek Neurologie.

Voorbereiding op uw afspraak

Als voorbereiding op uw afspraak ontvangt u een paar vragenlijsten. Wilt u deze zo goed mogelijk invullen? Ook krijgt u een hoofdpijndagboek. Het is de bedoeling dat u hierin bijhoudt wanneer u hoofdpijn hebt en in welke mate. 

De vragenlijsten en het hoofdpijndagboek neemt u mee naar uw eerste afspraak op de Hoofdpijnpoli.

Dag van uw bezoek

In het ziekenhuis hebt u een afspraak met een hoofdpijnver­pleegkundige en een neuroloog.

Afspraak met de hoofdpijnverpleegkundige

De hoofdpijnverpleegkundige neemt de vragenlijsten en het hoofdpijndagboek met u door en probeert aan de hand daarvan en eventuele aanvullende infor­matie een zo dui­delijk mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. Ook meet zij uw gewicht, uw lengte, uw polsslag en uw bloeddruk.

Meteen na uw bezoek brengt de hoofdpijnverpleegkundige de neuroloog op de hoogte van haar bevindingen. Aanslui­tend gaat u zelf naar de neuroloog.

Afspraak met de neuroloog

De neuroloog gaat verder in op uw hoofdpijnklachten en doet lichamelijk onderzoek. Aan de hand daarvan stelt de neuroloog vast wat voor soort hoofd­pijn u hebt en wat de mogelijke oorzaken zijn. Afhankelijk van de diagnose adviseert de neuroloog hoe uw klachten het beste kunnen worden behandeld.

Om een precieze diagnose te stellen, is soms aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld een MRI-scan. Als dat bij u het geval is, maakt de neuroloog daarvoor een afspraak met u.

Behandelmogelijkheden

Hoofdpijn kan allerlei oorzaken hebben. Soms weet u zelf waar het aan ligt, bijvoorbeeld als het te maken heeft met stress. Er kunnen echter ook factoren zijn waar u zich niet bewust van bent. Zo kunnen psychische en lichamelijke klachten een rol spelen bij uw hoofdpijn, medicijngebruik en hormonale veranderingen.

In overleg met u bepaalt de neuroloog wat de beste behan­deling is van uw hoofdpijnklachten. Dat kan een behandeling zijn met medicijnen, maar begeleiding door een fysiotherapeut of een psycholoog is ook mogelijk.

Multidisciplinaire behandeling

Bij sommige vormen van hoofdpijn wordt het beste resul­taat bereikt wanneer door verschillende specialismen wordt samengewerkt. U krijgt dan te maken met een behandelteam bestaande uit een neuroloog, een hoofdpijnverpleegkundige, een fysio­therapeut en een psycholoog.

Als uw hoofdpijnklachten een hormonale oorzaak lijken te hebben, vindt er overleg plaats met een gynaecoloog.

Controleafspraak

Meestal hebt u na verloop van tijd een controleafspraak, ofwel bij de hoofdpijn­verpleegkundige ofwel bij de neuro­loog. Er wordt dan besproken hoe het met uw hoofdpijn gaat en of de behandeling aanslaat. De controleafspraak kan plaatsvinden op de hoofdpijnpoli maar een telefonische afspraak is ook mogelijk.

Telefonisch spreekuur

Als u tijdens uw behandeling vragen of problemen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de hoofdpijn­verpleegkundige. Zij houdt telefonisch spreekuur op maan­dag van 11.45 tot 12.15 uur. De Hoofdpijnpoli is telefonisch bereikbaar via nummer (0592) 32 52 40.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen