Parkinsonpoli

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 40
 • Afdelingsnummer: 8
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek
Parkinsonpoli

Op de Parkinsonpoli (een onderdeel van de polikliniek Neurologie) krijgt u van de Parkinsonverpleegkundigen voorlichting over uw ziekte en behandeling. Ook begeleiden zij u (en uw partner) in de omgang met uw ziekte, bijvoorbeeld als u vragen hebt over uw medicijnen, uw persoonlijke verzorging, het huishouden, uw werk of vervoersmogelijkheden. Zo nodig komt de Parkinsonverpleegkundige bij u op huisbezoek, om een beeld te krijgen van uw thuissituatie of als de tocht naar het WZA voor u heel bezwaarlijk is.

De Parkinsonverpleegkundigen coördineren de zorg rond Parkinsonpatiënten in het WZA. Daarbij werken zij nauw samen met de neurologen. Deze neurologen zijn eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Ook is er regelmatig contact met de revalidatieafdeling en met externe zorgaanbieders, zoals Icare (Thuiszorg), de afdeling dagbehandeling van diverse verpleeghuizen en verschillende fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat wanneer er te weinig dopamine wordt aangemaakt door de hersenen. Dopamine is nodig om signalen door te geven van de ene hersencel aan de andere. Als er te weinig dopamine is, bemoeilijkt dit de aansturing van de spieren. Hierdoor kunt u last krijgen van stijfheid, traagheid, moeite met spreken en andere lichamelijke problemen.

Het is een chronische ziekte, wat betekent dat de ziekte niet te genezen is. De klachten verschillen van persoon tot persoon en vaak ook van moment tot moment. Daardoor kan het voor uw omgeving moeilijk zijn om de ernst van uw klachten goed in te schatten. Op den duur kan de ziekte van Parkinson gevolgen hebben voor uw psychische en sociale functioneren.

U kunt klachten hebben die lijken op de ziekte van Parkinson, maar die worden veroorzaakt door een Parkinsonisme. Parkinsonismen zijn neurologische aandoeningen met verschijnselen die ook horen bij de ziekte van Parkinson. Ook patiënten met een Parkinsonisme kunnen terecht op de Parkinsonpoli.

Afspraken

 • U krijgt van uw neuroloog een doorverwijzing naar de Parkinsonpoli voor een eerste afspraak.
 • Meestal hebt u daarna om de drie maanden een controleafspraak bij een van de Parkinsonverpleegkundigen of neurologen. Soms hebt u een combinatie-afspraak, waarbij u eerst naar de verpleegkundige gaat en daarna naar de neuroloog.
 • Met vragen of problemen kunt u tussendoor altijd contact opnemen met de Parkinsonverpleegkundigen.