Spoedeisende Hulp

 • Openingstijden

  Spoedeisende hulp 24 uur per dag, Huisartsenspoedpost na 17.00 uur, in de nacht en in het weekend

 • Afspraak maken? Vragen?

  Zie hieronder

Spoedeisende Hulp

Met spoed medische zorg nodig?

Als u nú medische hulp nodig hebt, handelt u als volgt:

 • Als de situatie levensbedreigend is:
  • U belt de ambulance via 112
 • Als de situatie niet levensbedreigend is:
  • U belt (tijdens kantoortijden) met uw eigen huisarts.
  • Indien nodig verwijst deze u door naar de SEH (de afdeling Spoedeisende Hulp).
  • 's Avonds en 's nachts (van 17.00 's avonds tot 8.00 uur 's ochtends) en in het weekend belt u met de huisartsenspoedpost (HASP) 088 050 40 30. 
  • Wij werken nauw samen met de HASP en als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar de SEH. De SEH zit tegenover de HASP.
 • Wat verder nog van belang is:
  • Neem uw ID-bewijs mee.
  • Neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt én de medicijnen zelf.
  • Drink en eet niets meer vanaf nu!
  • Bent u in het buitenland geweest? Meld het ons!
  • Bent u veehouder of pluimveehouder? Meld het ons!

Wat gebeurt er op de SEH?

Het team op de SEH bestaat uit gespecialiseerde SEH-artsen, arts-assistenten, SEH-verpleegkundigen en een physician assistant. De physician assistant is geen arts maar mag bepaalde groepen patiënten wel zelfstandig behandelen. Daarnaast werken op de SEH co-assistenten en semi-artsen.

U wordt altijd beoordeeld door de hulpverleners op de SEH, ook als de huisarts u al heeft onderzocht. Dat lijkt misschien overbodig, maar we willen ons graag zelf een beeld vormen van uw klachten. Op grond daarvan besluiten we, vaak in overleg met andere specialisten, welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn.

We proberen u zo snel mogelijk te helpen, maar degene die het dringendst zorg nodig heeft, wordt het eerst geholpen. Dit kan betekenen dat andere mensen eerder aan de beurt zijn dan u. We zetten echter alles op alles om de wachttijd voor iedereen tot een minimum te beperken.

Wij werken op de SEH volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Kinderen tot zes jaar worden altijd van top tot teen onderzocht. Als het SEH-team vermoedt dat uw letsel of dat van uw kind het gevolg is van huiselijk geweld, een onveilige thuissituatie of kindermishandeling, bespreekt het team dat met u. Als het nodig is, volgt een uitnodiging voor een gesprek met maatschappelijk werker.

Na een bezoek aan de SEH

Als u bent onderzocht en eventueel behandeld op de SEH, kan er het volgende gebeuren:

 • U wordt opgenomen in het WZA.
 • U wordt verwezen naar een van de poliklinieken of naar de gipskamer.
 • U wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.
 • U kunt naar huis.

Uw huisarts ontvangt bericht van de SEH over uw onderzoek of behandeling. Dit is noodzakelijk voor de continuïteit van zorg.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben nadat u bij de SEH bent geweest, dan kunt u ons bereiken op (0592) 32 52 78. Ook kunt u informatie vinden op sehzorg.nl.