Spoedeisende Hulp

 • Openingstijden
  Spoedeisende hulp 24 uur per dag, Huisartsenspoedpost na 17.00 uur, in de nacht en in het weekend
 • Afspraak maken? Vragen? SEH: (0592) 32 52 78.
  Huisartsenspoedpost: 0900 112 0 112
Spoedeisende Hulp

Met spoed medische zorg nodig?

Als u nú medische hulp nodig hebt, handelt u als volgt:

 • Als de situatie levensbedreigend is:
  • U belt de ambulance via 112
 • Als de situatie niet levensbedreigend is:
  • U belt (tijdens kantoortijden) met uw eigen huisarts.
  • Indien nodig verwijst deze u door naar de SEH.
  • In de avond (van 17.00 's avonds tot 8.00 uur 's ochtends), ‘s nachts en in het weekend belt u met de huisartsenspoedpost (HASP) 0900 112 0 112. 
  • Wij werken nauw samen met de HASP en als het nodig is wordt u doorverwezen naar de SEH, dat er tegenover zit.
 • Wat verder nog van belang is:
  • Neem uw ID-bewijs mee
  • Neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt én de medicijnen zelf
  • Drink en eet niets meer vanaf nu!
  • Bent u in het buitenland geweest? Meld het ons!
  • Bent u veehouder van vleesvee of pluimveehouder? Meld het ons!

Wat gebeurt er op de SEH?

Het team op de SEH bestaat uit gespecialiseerde SEH-artsen, arts-assistenten en SEH-verpleegkundigen en een physician assistant. De physician assistant is geen arts maar mag bepaalde groepen patiënten wel zelfstandig behandelen. Daarnaast werken op de SEH coassistenten en semi-artsen.

U wordt altijd beoordeeld door de hulpverleners op de SEH, ook al heeft de huisarts u ook onderzocht. Dat lijkt misschien overbodig, maar we willen graag zelf een beeld vormen van uw klachten. Op grond daarvan besluiten we, vaak in overleg met andere specialisten, welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn.

Ons streven is om u zo snel mogelijk te helpen, maar het is wel zo dat degene die het dringendst zorg nodig heeft het eerst wordt geholpen. Dat kan betekenen dat (meerdere) mensen eerder aan de beurt zijn dan u. We zetten echter alles op alles om de wachttijd voor iedereen tot het minimum te beperken.

Wij werken op de SEH volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Dit betekent dat kinderen tot zes jaar altijd van top tot teen worden onderzocht. Als het SEH-team vermoedt dat uw letsel of dat van uw kind het gevolg is van huiselijk geweld, een onveilige thuissituatie of kindermishandeling, bespreekt het team dat met u. Als het nodig is volgt een uitnodiging voor een gesprek met maatschappelijk werker.

Na een bezoek aan de SEH

Nadat u bent onderzocht en eventueel behandeld op de SEH kan er het volgende gebeuren:

 • U wordt opgenomen in het WZA
 • U wordt verwezen naar een van de poliklinieken of naar de gipskamer
 • U wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis
 • U hoeft niet terug te komen

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben nadat u bij de SEH bent geweest, dan kunt u ons bereiken op (0592) 325 278. Maar u kunt ook nog veel informatie vinden en nalezen op sehzorg.nl.