Naar hoofdinhoud Naar footer

Inzage door uw huisarts

Om uw zorg zo goed mogelijk te regelen, delen we informatie met uw huisarts. Zo kan uw huisarts in het zorgverlenersportaal zien wanneer u een afspraak hebt op de polikliniek, wanneer u op de Spoedeisende hulp bent behandeld of in het WZA bent opgenomen. Uw huisarts kan ook onderdelen van uw dossier inzien. Bijvoorbeeld informatie over onderzoeksuitslagen, allergieën, medicatie, metingen en de brieven die zijn verstuurd.

Een andere huisarts?

Als een andere huisarts dan uw eigen huisarts uw dossier inkijkt, bijvoorbeeld in het weekend, krijgt u hier altijd een melding van.