Naar hoofdinhoud Naar footer

Meest gestelde vragen

Problemen met inloggen

Wat heb ik nodig om in te loggen?

Om in te loggen hebt u een computer, tablet of smartphone met internetverbinding nodig. Daarnaast is de DigiD met sms of de DigiD-app noodzakelijk. U kunt MijnWZA ook gebruiken via uw smartphone of tablet. Helaas kunnen we nu nog niet garanderen dat het beeld goed wordt weergegeven. Op de computer is het beeld het best passend.

Als u een telefoon hebt waarmee u een sms kunt ontvangen, dan is dat voldoende.

U kunt beginnen met een aantal zaken te controleren. Is uw DigiD nog geldig? Gebruikt u het juiste wachtwoord en inlogcode? Heeft uw computer een internetverbinding? Als u er niet uitkomt, kunt u contact opnemen met een medewerker van onze helpdesk Digitale Zorg (telefoonnummer (0592) 32 55 44).

Wanneer u uw toetsenbord en muis langer dan 15 minuten niet gebruikt, wordt u automatisch uitgelogd. Dit is om de privacy van uw gegevens te beschermen. U kunt dus ook uitgelogd worden als u aan het lezen bent of als u buiten MijnWZA, bijvoorbeeld op de website, iets aan het zoeken bent. Als u bezig bent met het invullen van een vragenlijst en u pauzeert even, kunt u er met de button 'Tussentijds opslaan' voor zorgen dat uw gegevens worden bewaard.

Rechtsboven zit de button 'Uitloggen'. Daarmee sluit u MijnWZA veilig af.

Om in te kunnen loggen met uw DigiD moet u minimaal beschikken over één van de volgende besturingssystemen: Voor uw computer - Windows 7 / 8.1, Windows 10 of OSX 10.9.4 of hoger. Voor uw mobiele apparaat - iOS 7 of hoger, Android 6 of hoger. Daarnaast moet u uw browser updaten naar de meest recente versie. Om te controleren of uw besturingssysteem en browser voldoen aan de minimale eisen gaat u naar deze website (test g3). Ziet u vervolgens twee groene vlakken, dan voldoen uw besturingssysteem en browser aan de minimale eisen.

Wijzigingen in Mijn gegevens

Ik heb een ander telefoonnummer of e-mailadres, waar moet ik dit doorgeven?

U kunt dit zelf wijzigen bij 'Mijn gegevens'. Wij ontvangen uw wijziging dan automatisch. U kunt het ook doorgeven bij de receptie in de centrale hal (vergeet dan niet een identiteitsbewijs mee te nemen!). Omdat u een sms-code voor het inloggen op uw telefoon ontvangt, moet u uw nieuwe telefoonnummer ook doorgeven bij DigiD (www.digid.nl).

U kunt dit zelf wijzigen bij ‘Mijn gegevens’. U klikt op de button ‘Wijzigen'. Vervolgens ziet u een schermpje met 'Gegevens bekend bij de gemeente'. Als u deze gegevens wilt overnemen, klikt u op de button 'Overnemen'. Ook kunt u een adreswijziging doorgeven bij de receptie in de centrale hal (vergeet dan niet een identiteitsbewijs mee te nemen!).

Deze gegevens kunt u niet zelf wijzigen. Wel kunt u in MijnWZA bij ‘Mijn gegevens’ een verzoek doen om deze gegevens te wijzigen via de button ‘Verzoek om gegevens te wijzigen’. Ook kunt u wijzigingen doorgeven bij de receptie in de centrale hal (vergeet dan niet een identiteitsbewijs mee te nemen!).

Algemene vragen over MijnWZA

Wat kost het gebruik van MijnWZA?

Het gebruik van MijnWZA is gratis. Een e-consult ter vervanging van een polikliniekbezoek wordt wel in rekening gebracht.

U kunt onderdelen van MijnWZA printen, bijvoorbeeld uw afspraken. Er staat een printbutton op de pagina's die u kunt printen.

Nabestaanden hebben geen recht om het MijnWZA van een overleden familielid in te zien. U mag alleen uw eigen dossier inzien, dat is wettelijk zo afgesproken. Toch kunt u na een overlijden met vragen zitten. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de behandeld arts en dit samen bespreken.

Vragen over mijn patiëntendossier in MijnWZA

Ik maak mij zorgen over informatie die ik lees in MijnWZA. Wat moet ik doen?

U kunt bij uw volgende afspraak in het WZA met uw zorgverlener uw zorgen bespreken. Als dit te lang voor u duurt of u hebt geen nieuwe afspraak, neem dan contact op met uw huisarts.

U kunt dit het beste tijdens uw volgende afspraak in het WZA bespreken met uw zorgverlener. Als dit te lang voor u duurt of u hebt geen afspraak staan, neem dan contact op met uw huisarts. 

In MijnWZA staan alleen de gegevens van onderzoeken en behandelingen die vanaf 1 juli 2018 hebben plaatsgevonden in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vanaf die datum is MijnWZA opgebouwd vanuit het elektronisch patiëntendossier waarin onze medewerkers gegevens vastleggen.

Een nieuw bericht kan een afspraak, een vragenlijst of een patiëntenfolder zijn. Nieuwe berichten staan op de startpagina van MijnWZA in de rechterkolom. U kunt daar komen door linksboven in de balk op het logo te klikken.

Dan is er geen nieuwe informatie sinds 1 juli 2018. (In MijnWZA staan alleen gegevens vanaf 1 juli 2018.)

Het is nog niet mogelijk om beelden, bijvoorbeeld CT-scans, MRI's en röntgenfoto's te bekijken via MijnWZA.

De uitslagen komen 7 dagen nadat ze zijn doorgegeven aan uw arts in MijnWZA te staan. Misschien kijkt u te vroeg. Bovendien komen niet alle uitslagen in MijnWZA. Als u bij het lab bent geweest voor bloedafname, inleveren van urine, ontlasting of sperma, komt de uitslag niet automatisch in MijnWZA. Het lab is van Certe, niet van het WZA. Als uw huisarts of verloskundige het labonderzoek heeft aangevraagd, geven zij u ook de uitslag. Heeft een arts van het WZA het onderzoek aangevraagd, dan komt de uitslag wel in MijnWZA te staan.

In het medicijnoverzicht staan alle medicijnen die u thuis gebruikt, voor zover die bekend zijn bij uw arts. Dit is een momentopname. Misschien is na uw laatste bezoek de dosering aangepast of bent u gestopt met een bepaald medicijn. Als dat zo is, vraag dan een overzicht van uw apotheek en neem dit de volgende keer mee naar de afspraak met uw arts. Uw arts neemt het met u door en past het dan aan in uw patiëntendossier. Het is ook mogelijk dat uw apotheek uw medicijngegevens digitaal uitwisselt met het ziekenhuis. Hiervoor is uw toestemming nodig. Meer informatie vindt u op www.volgjezorg.nl.

Hebt u last van een allergie die niet in uw dossier staat? Of hebt u geen last meer van een allergie? Dan kunt u een verzoek doen om de allergie in uw dossier op te nemen of te wijzigen. Geef de informatie door aan uw arts. Uw arts bespreekt met u de allergie-informatie en beslist daarna of de wijziging in uw dossier wordt opgenomen.

Een afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Staan al mijn afspraken in MijnWZA?

Afspraken op de polikliniek, (dag)opnames en bezoeken aan de Spoedeisende Hulp staan in MijnWZA. Afspraken met uw fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, psycholoog of activiteitenbegeleider staan nog niet in MijnWZA.

In MijnWZA staat bij de afspraak aangegeven of u deze via MijnWZA kunt afzeggen of wijzigen. Als het niet staat aangegeven, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek.

U kunt inloggen via de button 'Inloggen met verwijsnummer'. U vult uw nummer in en krijgt dan een aantal data voorgesteld. U kiest een datum en tijdstip. Let op! U kunt maar 1 keer inloggen met uw verwijsnummer. U krijgt dan ook alleen maar de afspraakmogelijkheden te zien. U hebt dan dus geen toegang tot de rest van MijnWZA.

U kunt tot 3 dagen van tevoren de afspraak afzeggen via MijnWZA. Daarna moet u telefonisch contact opnemen met de polikliniek.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met de Helpdesk Digitale Zorg van het WZA:

- Telefoon: (0592) 32 55 44, maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur

- E-mail: digitalezorg@wza.nl