Naar hoofdinhoud Naar footer

Het dossier van een kind inzien

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten van patiënten geregeld. Deze rechten gelden ook voor het inzien van het digitaal patiëntendossier MijnWZA. De WGBO maakt onderscheid tussen 3 leeftijdsgroepen:

 • kinderen tot 12 jaar
 • kinderen van 12 tot 16 jaar
 • jongeren van 16 jaar en ouder

Kinderen tot 12 jaar

Alleen ouders/verzorgers hebben toegang tot het dossier van hun kind. Daarvoor is een machtiging nodig. Kinderen kunnen dan samen met de ouders/verzorgers het eigen dossier inkijken.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Van 12 tot 16 jaar beslissen kinderen mee over de medische zorg die ze krijgen. Vanaf 12 jaar hebben kinderen het recht om in het eigen dossier te kijken. Kinderen kunnen dan zelf inloggen. Hiervoor is een DigiD met extra controle via sms of de DigiD-app nodig.

Als ouders/verzorgers het dossier willen inzien, gaat dit in overleg met het kind. Daarnaast hebben ouders/verzorgers een machtiging nodig.

Jongeren van 16 jaar en ouder

Als kinderen 16 jaar of ouder zijn, beslissen ze zelf over de zorg die ze krijgen. Vanaf 16 jaar mag alleen de jongere zelf inloggen in het eigen digitale dossier. Hiervoor is een DigiD met extra controle via sms of de DigiD-app nodig.
De jongere kan natuurlijk altijd de ouders/verzorgers vragen om even mee te kijken. 

Een machtiging

Als ouders/verzorgers kun je met een DigiD-machtiging inloggen in het patiëntdossier MijnWZA van je kind(eren) tot 16 jaar. Je kunt dan bijvoorbeeld de afspraken, uitslagen, vragenlijsten en folders inzien.

Hoe activeer ik een DigiD-machtiging?

In onderstaande video zie je stap voor stap hoe je een DigiD-machtiging aanvraagt. Je kunt onder de video ook lezen hoe je een machtiging aanvraagt en activeert. 

Instructies

Zorg ervoor dat je het BSN-nummer van je kind(eren) bij de hand hebt. Om een machtiging aan te vragen ga je naar de website: https://machtigen.digid.nl

 1. Kies voor de knop ‘Gemachtigd worden’ onder het kopje ‘Ik ga zaken regelen voor een ander’.
 2. Vul in de zoekbalk WZA in; kies Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen.
 3. Klik op de knop ‘Gemachtigd worden’.
 4. Klik op ‘Inloggen met DigiD’ en geef aan hoe je wilt inloggen.
 5. Kies bij de vraag ‘Voor wie?’ de optie: ‘Iemand die mij nog niet eerder heeft gemachtigd’.
 6. Vul het BSN-nummer en de geboortedatum van je kind in. Klik op ‘Volgende’.
 7. Kies de periode waarin de machtiging geldig is en klik op ‘Volgende’.
 8. Kies ‘Bevestigen’ als de samenvatting juist is.

De machtiging is aangevraagd. Je ontvangt thuis een brief met een machtigingscode. Je kunt nu inloggen: https://machtigen.digid.nl

 1. Kies voor ‘Machtiging activeren’ (bij de informatie ‘Heeft u een machtingscode ontvangen?’). Log vervolgens in met de machtigingscode en activeer de machtiging.
 2. Ga naar de website MijnWZA en klik op de button ‘Inloggen MijnWZA met DigiD’.
 3. Kies voor de knop ‘DigiD machtigen’.
  Je kunt nu op de gebruikelijke manier met DigiD inloggen in het dossier van je kind(eren).

Ouderlijk gezag

Je kunt alleen gemachtigd worden als je ook het ouderlijk gezag draagt over je kind. Dit wordt bij iedere aanvraag gecontroleerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Een minderjarig kind staat altijd onder gezag van een of meer volwassenen. Deze volwassenen hebben het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Dat heet ouderlijk gezag. Als je gezag hebt over je kind, ben je ook de wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat je beslissingen mag nemen voor je kind. Of, als je kind ouder is dan 12 jaar, dat je samen met je kind beslist. Bijvoorbeeld of je kind een bepaalde operatie of behandeling moet krijgen in het ziekenhuis.

Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet je dit laten weten aan de zorgverlener van je kind. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.

*Als een kind wilsonbekwaam is, kan de machtiging voortgezet worden tot het kind 18 jaar wordt. Daarna vervallen de machtigingen en kan alleen een voogd/curator een nieuwe machtiging aanvragen.

Algemene informatie over de rechten en plichten van een kind in het ziekenhuis lees je hier.