dr. W.A. Bleeker

Chirurg

Bleeker, W.A.
Aandachtsgebied(en): Medische belangstelling: Colo/rectale chirurgie (chirurgie van darm, endeldarm en anus), laparoscopische chirurgie

BIG-registratie
Het BIG-nummer van W.A. Bleeker is:  79032055201

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Afdeling(en):

Bleeker, W.A.