Mw. M. Bos

Medisch maatschappelijk werker

Bos, M (maatsch. werker)
Aandachtsgebied(en): Aandachtsgebieden o.a: hartrevalidatie, poliklinische revalidatiebehandeling, Multiple Sclerose, kwetsbare zwangeren, vruchtbaarheidsproblemen, kindergeneeskunde, aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

“Vertelt u eerst maar uw verhaal, dan zal ik luisteren”…

Door een ziekte of beperking kan de balans behoorlijk verstoord raken. Als medisch maatschappelijk werker bied ik patiënten (en hun naasten) een plek om al hun gedachten en gevoelens te kunnen uitspreken. Ik begeleid hen, zodat ze weer grip ervaren op hun situatie, door te luisteren, de juiste vragen te stellen en ze tot eigen inzichten en oplossingen te laten komen. Tevens ben ik de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling in het WZA. In deze functie kan ik mijn ruime werkervaring opgedaan binnen de jeugdzorg blijven inzetten.

Het waardevolle van mijn vak is dat ik er niet ben om het van de patiënt over te nemen, maar om de patiënt te begeleiden zich weer krachtig genoeg te voelen zelf om te gaan met zijn ziekte/beperking. Als dat lukt ga ik aan het eind van mijn werkdag tevreden en met energie op weg naar huis!

Afdeling(en):

Bos, M (maatsch. werker)