Mw. E.E. van 't Riet

Neuroloog

Riet, E.E. van 't
Aandachtsgebied(en): Aandachtsgebieden: algemene en acute neurologie, dementie, multiple sclerose, botulinetoxine-behandelingen.

Als neuroloog heb ik te maken met mensen van alle leeftijden en de zeer uiteenlopende problemen waar ze mee te kampen kunnen hebben. Sommige mensen hebben een chronische neurologische ziekte, waarbij een jarenlang contact blijft bestaan. Met anderen is er korter contact, waarbij sprake kan zijn van spoedsituaties en er snel moet worden gehandeld, maar soms ook alleen een goede uitleg al genoeg kan zijn. Al die verschillende omstandigheden, mensen en problemen maken dat het voor mij een bijzonder en boeiend beroep blijft.

Ik ben opgeleid in het Haga Ziekenhuis in Den Haag en werk en woon sinds 2008 met veel plezier in Assen. We zijn als WZA een klein ziekenhuis, maar kunnen juist daardoor hier gelukkig vaak snel de benodigde diagnostiek doen. We streven ernaar persoonlijke zorg te bieden, met zorg op maat voor iedere patiënt.

Als vakgroep neurologie hebben we deskundigheid op het gebied van de algemene neurologie in de volle breedte. Daarnaast hebben we gespecialiseerde poli’s, zoals de herniapoli, hoofdpijnpoli, Parkinsonpoli, geheugenpoli en een spreekuur voor botulinetoxine-injecties.

Afdeling(en):

Riet, E.E. van 't