dr. R. van Weissenbruch

KNO-arts

Weissenbruch, R. van
Aandachtsgebied(en): Aandachtsgebieden: allergie van de bovenste luchtwegen, Rhinosinusitis en polyposis nasi, snurken en slaapapneu (OSAS), weke-delenchirurgie hoofdhals, uitwendige/cosmetische neuschirurgie, revalidatie van stem en spraak na totale larynxextirpatie en allergie.

BIG-registratie
Het BIG-nummer van R. van Weissenbruch is: 79024824701

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is ervoor om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen. Bevoegde zorgverleners die vallen onder de Wet BIG, staan met hun BIG-nummer geregistreerd in het BIG-register.

Afdeling(en):

Weissenbruch, R. van