Zorg bij een beroerte

Stroke Service Assen

  • Specialisme of afdeling Neurologie
  • Openingstijden

    Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

  • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 40 (polikliniek Neurologie)

In het kort

Voor goede zorg rond een beroerte ('stroke' in het Engels) werkt het WZA onder de naam Stroke Service Assen samen met Icare Verpleging en Verzorging, zorg- en expertisecentrum Anholt en woonzorgcentrum de Vijverhof. Na een korter of langer verblijf in het ziekenhuis hangt het af van uw klachten welke zorg en revalidatie u verder krijgt. 

Eerste opvang op de Brain Care Unit

Een beroerte

Bij een beroerte krijgen de hersenen opeens geen bloed meer en daardoor ook geen zuurstof. Het kan gaan om een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij een herseninfarct is een bloedvat van de hersenen afgesloten door een bloedstolsel (trombose). Bij een hersenbloeding is een bloedvat in de hersenen opengebarsten. Zowel bij een herseninfarct als een hersenbloeding vallen er plotseling hersenfuncties uit. Soms raken de hersenen blijvend beschadigd. 

Brain Care Unit

Als op de Spoedeisende Hulp is vastgesteld dat u een beroerte hebt gehad, gaat u naar de Brain Care Unit. Dit is een speciale afdeling voor patiënten die een beroerte hebben gehad. De Brain Care Unit is onderdeel van verpleegafdeling Neurologie. Een gespecialiseerd team van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zorgt ervoor dat u op de Brain Care Unit de eerste fase na uw beroerte zo goed mogelijk doorkomt. 

Op bezoek

De Brain Care Unit heeft andere bezoektijden dan andere verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Als u iemand wil bezoeken, dan kan dat op deze tijden:

  • Van 11.00 tot 11.45 uur
  • Van 15.00 tot 16.00 uur
  • Van 19.00 tot 20.00 uur 

Na verblijf op de Brain Care Unit

Op de Brain Care Unit blijft u meestal minimaal 24 uur en maximaal 48 uur. Daarna wordt bekeken in hoeverre u hersteld bent van uw beroerte en welke zorg u nog nodig heeft. U gaat dan óf naar huis óf u blijft op de afdeling Neurologie om verder te revalideren.

Revalideren op afdeling Neurologie

Welke revalidatiebehandeling u krijgt op de afdeling Neurologie, hangt af van uw klachten. U kunt bijvoorbeeld fysiotherapie krijgen, logopedie of ergotherapie. Meestal krijgt u een combinatie van behandelingen.

Aan het eind van uw opname op de afdeling Neurologie bekijkt het behandelteam welke zorg u na uw ontslag nog nodig hebt.

Revalideren als u thuis bent

Als u voldoende hersteld bent, kunt u na uw opname in het ziekenhuis weer naar huis. Voor uw vertrek komt een transferverpleegkundige bij u langs om te overleggen of u  thuis hulp nodig hebt of bepaalde voorzieningen. 

Thuis moet u vaak nog verder werken aan uw revalidatie. U kunt dan kiezen uit poliklinische revalidatie in het WZA of revalidatie onder begeleiding van thera­peuten bij u in de buurt. 

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie houdt in dat u een paar dagdelen in de week naar het ziekenhuis gaat om te oefenen met de dingen waar u moeite mee heeft. Het revalidatieteam bestaat uit: een revalidatiearts, een fysio­therapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een medisch maat­schappelijk werker, een activiteitentherapeut en een psycholoog. Het hangt af van uw klachten met wie u te maken krijgt.

Revalideren in Anholt

Moet u na uw ziekenhuisopname verder revalideren en kunt u (nog) niet naar huis? Dan gaat u meestal naar de revalidatieafdeling van zorg- en expertisecentrum Anholt (onderdeel van Interzorg): afdeling Rietmarke. De medewerkers van de afdeling Rietmarke zijn gespecialiseerd in de zorg aan mensen die een beroerte hebben gehad.

Hoe lang u op afdeling Rietmarke blijft, hangt af van uw herstel. Dit kan een paar weken duren tot een paar maanden.

Na de revalidatie in Anholt

Als u (samen met uw partner) zelfstandig kunt wonen, gaat u na uw verblijf op de afdeling Rietmarke naar huis. Eventueel krijgt u aan huis therapie om verder te revalideren.

Kunt u (nog) niet naar huis, dan gaat u óf naar een andere afdeling in Anholt óf naar een andere zorginstelling. De verpleeghuisarts bespreekt met u en uw partner of familie wat in uw geval het beste is.

Wonen in de Vijverhof

Als u na een revalidatieperiode in Anholt niet meteen naar huis kunt (bijvoorbeeld omdat er speciale voorzieningen nodig zijn), kunt u ter overbrugging terecht in woonzorgcentrum de Vijverhof (onderdeel van Zorggroep Drenthe).

Ook als u op de wachtlijst staat voor een plaats in een verzorgingshuis, kunt u tijdelijk wonen in de Vijverhof.

U hebt in De Vijverhof een eigen kamer en alle voorzieningen die er ook zijn voor de vaste bewoners.

Als u na een verblijf in de Vijverhof naar huis gaat, kunt u thuis nog steeds gebruikmaken van de diensten van Zorggroep Drenthe. Denk aan: personenalarmering, persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke verzorging en maaltijd- en boodschappenservice.

Wonen in de Vijverhof

Na uw tijdelijke verblijf in de Vijverhof kan blijken dat u toch niet meer in staat bent om thuis te wonen. Onder verschillende voorwaarden kunt u dan in de Vijverhof blijven wonen (bijvoorbeeld huren of wonen met een indicatie). De Vijverhof heeft appartementen met een grote keuze aan voorzieningen. De woonadviseur van Zorggroep Drenthe kan u alles vertellen over de mogelijkheden. 

Nazorg als u weer thuis bent

Thuis wordt vaak pas echt duidelijk met welke vragen en problemen u te maken hebt door uw beroerte. Dingen die u vroeger wel kon, kunt u misschien nu niet meer. Dat kan samenhangen met lichamelijke beperkingen maar misschien werkt uw hoofd ook niet meer zoals u dat gewend bent. Ook kan er in uw gedrag iets veranderd zijn, u reageert bijvoorbeeld heftiger of emotioneler. Misschien bent u ook sneller moe.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de problemen die u thuis tegenkomt. De CVA-verpleegkundigen en de verpleegkundig specialist helpen u daar graag bij.

Deze begeleiding  is er voor iedereen die na een beroerte weer thuiskomt. Als u meteen naar huis gaat na een opname in het zieken­huis, maar ook als u eerst nog in een andere zorginstelling bent geweest.

Huisbezoeken

Twee tot drie weken na uw thuiskomst bellen de CVA-verpleegkun­digen van Icare u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. U kunt ook zelf contact opnemen.

CVA-nazorgspreekuur

Ongeveer zes weken na uw thuiskomst hebt u een afspraak met de verpleegkundig specialist of CVA-ver­pleegkundige op de polikliniek Neurologie. 

Als dat nodig is, kan deze voor u een afspraak maken bij een van de neurologen.

Hersenletsel.nl

Als u door uw beroerte tegen dingen aanloopt waar u niet goed raad mee weet, kan het fijn zijn om contact te hebben met anderen in een zelfde soort situatie. Voor ‘lotgenotencontact’ kunt u terecht bij ‘Hersenletsel.nl’. Er is een speciale afdeling voor Groningen en Drenthe met onder andere een groep voor lotgenoten in Assen. 

Vragen?

Neem contact op met de Brain Care Unit, een CVA-verpleegkundige of een andere zorgverlener als u door uw beroerte met vragen of problemen zit.

WZA

Brain Care Unit en verpleegafdeling Neurologie (B1):

  • telefoon: (0592) 32 55 17

Icare Verpleging en Verzorging

Icare Zorgcentrale:

  • telefoon: 0900 88 33 (alle dagen 24 uur bereikbaar)

Marian Broeksema-Vleesenbeek, CVA-verpleegkundige:

Zorg- en expertisecentrum Anholt/afdeling Rietmarke (Interzorg)

Centraal telefoonnummer: (0592) 33 82 00

Margreeth van der Beek-van Rooijen, manager behandeldienst (INNBalanZ) en GRZ:

Woonzorgcentrum de Vijverhof (Zorggroep Drenthe)

Afdeling Cliëntadvisering:

Hersenletsel.nl

Jeannette Mooibroek, regiocoördinator Hersenletsel.nl regio Noord:

 

neuro15 - oktober 2021