Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenstelling

Het WZA heeft sinds 1998 een cliëntenraad (CR). De CR heeft 5 leden, afkomstig uit het verzorgingsgebied van het WZA. Vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid bekijken en bespreken zij het beleid van de raad van bestuur en geven daarover gevraagd en ongevraagd advies. De samenstelling van de CR is op dit moment:

  • dhr. C. Vegter (voorzitter)
  • mw. G. van der Veen (vicevoorzitter - tot 1/4/2024)
  • dhr. P. van Haperen (lid)
  • dhr. H. Mulder (secretaris)
  • mw. A. Lalkens (penningmeester)

V.l.n.r. Henk Mulder, Peter van Haperen, Anneke Lalkens, Gerrinda van der Veen en Chris Vegter.