Naar hoofdinhoud Naar footer

Visie

'Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen biedt uitstekende basiszorg, waar patiënten vertrouwen in hebben. Zij krijgen deze zorg op de juiste plek, thuis of dichtbij huis als dat kan, en anders in het ziekenhuis. De 3 kernwaarden van het WZA, persoonlijk, helder en verbonden, dienen hierbij als basis.'

De zorgbehoefte van de patiënt is voor de cliëntenraad (CR) leidend, niet het aanbod van het WZA. Het is belangrijk dat de patiënt in het ziekenhuis terecht kan voor zorg en deskundig advies, maar, als dat beter is voor de patiënt, moet het WZA de patiënt op basis van een open en eerlijk gesprek door kunnen verwijzen. De patiënt hierin als partner zien, vindt de CR van grote waarde.

Missie 

“Door samenwerking tussen ziekenhuis en patiënt én cliëntenraad en patiënt komen patiënten centraal te staan en krijgen ze invloed op de beslissingen die er binnen het ziekenhuis worden genomen én op de zorg die aan hen wordt geleverd.”

Het zorglandschap in ons land is de afgelopen jaren danig veranderd. Het aantal ziekenhuizen is verminderd. Huisartsen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties (VVT) en ziekenhuizen werken nauwer samen. En patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid. Ook in Drenthe is dat het geval.

Voor de patiënt hebben daarnaast ook de ontwikkelingen op het gebied van eHealth grote gevolgen. Door de toepassing van moderne communicatiemiddelen, zoals beeldbellen, hoeven sommige patiënten nu al niet meer naar het ziekenhuis te komen. Deze ontwikkelingen nemen alleen maar toe.

De CR denkt vanuit het perspectief van de patiënt mee over al deze ontwikkelingen en probeert de belangen van de patiënt daarbij zo goed mogelijk te behartigen.