Naar hoofdinhoud Naar footer

Oncologieverpleegkundigen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur

Afspraak maken? Vragen?
(0592) 32 55 06
Specialisme of afdeling
senior-lachend-met-swart

Chemotherapie, hormoontherapie of doelgerichte therapie

De oncologiever­pleegkundige begeleidt u als u kanker hebt en chemotherapie krijgt, hormoontherapie of doelgerichte therapie. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken specialist.

Vaak hebt u voorafgaand aan de therapie al een afspraak met de oncologieverpleegkundige. Zij gaat in op vragen die u misschien nog hebt na het gesprek met de specialist. Als u lichamelijke of psychische klachten hebt, is er alle gelegenheid om die te bespreken.

Gedurende de therapie hebt u eens in de zoveel tijd een afspraak op de polikliniek of u wordt gebeld. Als u tussentijds problemen hebt, kunt u altijd zelf bellen.

Begeleiding bij longkanker, bloedkanker of gynaecologische kanker

Ook als u longkanker hebt of bloedkanker (bijvoorbeeld leukemie of lymfklierkanker) en bij sommige vormen van gynaecologische kanker, hebt u regelmatig contact met de oncologieverpleegkundige. Buiten de vaste controlemomenten om kunt u bellen wanneer u daar behoefte aan hebt.

Algemeen aanspreekpunt

In de periode dat u behandeld wordt vanwege kanker, is het is belangrijk dat u altijd bij iemand terecht kunt met uw vragen en zorgen. Vooral als u geen of weinig controleafspraken hebt, kunt u het gevoel hebben in een gat te vallen. In iedere fase van uw behandeling hebt u een vast aanspreekpunt. Als u toch niet goed weet tot wie u zich het beste kunt wenden, kunt u altijd contact opnemen met de oncologieverpleeg­kundige. Zo nodig krijgt u van haar een doorverwijzing naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een medisch maatschappelijk wer­ker, een psycholoog, een diëtist of een fysiotherapeut.