Naar hoofdinhoud Naar footer

Inzage en kopie dossier overleden patiënt

Onze artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners moeten het medisch beroepsgeheim waarborgen. Dat beroepsgeheim is er omdat ieder mens bij gezondheidsproblemen naar een dokter moet kunnen voor onderzoek en behandeling, zonder bang te hoeven zijn dat anderen daar iets over te weten komen. Daarom is ook het medisch dossier alleen in te zien door zorgverleners die direct bij de behandeling van de patiënt zijn betrokken.

Deze geheimhouding geldt ook als een patiënt is overleden. Een nabestaande zal daarom normaal gesproken geen inzage in of een kopie van het dossier krijgen van de overledene. Bij deze regel zijn er drie uitzonderingen.

  • De overledene heeft aantoonbaar (schriftelijk of digitaal) toestemming gegeven aan de nabestaande om een kopie van het dossier aan te vragen na het overlijden.
  • Als de zorgverlener op grond van artikel 10 lid 3 Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan de nabestaande(n) meldt dat er een incident is geweest tijdens de zorgverlening en dat dat incident mogelijk gevolgen heeft gehad voor de overledene.
  • Als iemand aantoonbaar een zwaarwegend belang heeft om informatie uit het dossier van een overleden patiënt te krijgen, en ernstige schade kan oplopen als dit wordt geweigerd (bijvoorbeeld om te weten of er een erfelijke ziekte in de familie is).

Contact met de ombudsfunctionaris

Is een van de genoemde uitzonderingen op u van toepassing? We raden u in dat geval aan om contact op te nemen met de ombudsfunctionaris van ons ziekenhuis. Zij bespreekt dan met u wat u het beste kunt doen doen en begeleidt u bij het aanvragen van de gewenste informatie.

Meer informatie?

Kijk op de website van Patiëntenfederatie Nederland.