Naar hoofdinhoud Naar footer

Recht op inzage in uw patiëntendossier

Inzage van uw patiëntendossier

Alle gegevens over uw behandeling staan in uw patiëntendossier. Als u dit dossier wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met uw arts.

Inzien via MijnWZA

Hebt u alleen informatie nodig van ná 1 juli 2018? Dan kunt u die u direct inzien in MijnWZA

Aanvraag kopie patiëntendossier

Hebt u medische gegevens nodig van voor 1 juli 2018? Dan kunt u een kopie aanvragen bij onze afdeling Medische Administratie. Het kan 2 tot 4 weken duren tot u de kopie ontvangt. Het aanvragen kan via een van de onderstaande formulieren:

Kies het voor u juiste formulier, print het uit en vul het volledig in. U kunt het formulier afgeven bij de centrale receptie van WZA. Dan wordt ook direct uw ID-bewijs gecontroleerd. U kunt het formulier ook per post opsturen naar het adres dat op het formulier staat. Vergeet niet om de benodigde kopieën van de ID-bewijzen toe te voegen.

Let op: het WZA is vanwege het medisch beroepsgeheim verplicht om goed te controleren of u de persoon bent aan wie we de kopie mogen versturen. Daarom controleren we uw BSN, handtekening en identiteit via uw ID-bewijs.

Ontvangen patiëntendossier

U kunt de kopie van uw patiëntendossier op 2 manieren ontvangen:

  • Digitaal, via een beveiligde e-mail.
  • Op papier. U krijgt telefonisch bericht dat u de kopie bij de receptie van het WZA kunt ophalen. Vergeet niet om ID-bewijs mee te nemen. 

Vragen?
Hebt u vragen over inzien van uw medisch dossier of het aanvragen van een kopie? U kunt de Medische Administratie bellen op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer (0592) 32 53 98.

Aanpassing of vernietiging patiëntendossier

Als u in uw dossier gegevens tegenkomt die volgens u niet kloppen of die u als belastend ervaart, kunt u uw arts vragen om de tekst te veranderen (rectificatie) of (een deel van) het dossier te vernietigen. Vul dan onderstaand formulier in:

Print het formulier, vul het in en stuur het met een kopie van een geldig identiteitsbewijs per post naar het adres dat op het formulier staat.

Aanvraag kopie radiologiebeelden

Wilt u een kopie opvragen van radiologiebeelden? Vul dan een van de onderstaande formulieren in: 

Kies het voor u juiste formulier, print het uit en vul het volledig in. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij het secretariaat van de afdeling Radiologie (poli 17). Dan wordt ook direct uw ID-bewijs gecontroleerd. U kunt het formulier ook per post opsturen naar het adres dat op het formulier staat. Vergeet niet om de benodigde kopieën van de ID-bewijzen toe te voegen.

Let op: het WZA is vanwege het medisch beroepsgeheim verplicht om goed te controleren of u de persoon bent aan wie we de kopie mogen versturen. Daarom controleren we uw BSN, handtekening en identiteit via uw ID-bewijs.

U ontvangt de radiologiebeelden alleen nog digitaal. Op het formulier kunt u kiezen hoe ze toegestuurd worden. Printen of op DVD branden is niet meer mogelijk. U ontvangt de beelden meestal binnen 1 week.

Vragen?
Als u vragen hebt, kunt u de afdeling Radiologie bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (0592) 32 54 66.