Naar hoofdinhoud Naar footer

Recht op privacy

Als patiënt hebt u er recht op dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens. U moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat u met uw zorgverlener bespreekt, geheim blijft. Alleen de personen die beroeps­halve betrokken zijn bij uw behandeling, mogen uw gegevens inzien. Ook mag er niet zomaar informatie over uw gezondheids­toestand worden doorgegeven aan uw partner of familie. Dat mag alleen als dat zo met u is afgesproken.

Anonieme medische gegevens

Het ziekenhuis verstrekt anonieme medische gegevens voor wetenschappelijke (niet-commerciële) doeleinden. Bijvoorbeeld aan het Integraal Kankercentrum Nederland en het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomati­seerd Archief. In het privacystatement van het WZA staat precies welke regels gelden voor het vastleggen en verstrekken van patiëntgegevens.

Gebruik lichaamsmateriaal

Bloed dat bij u is afgenomen of ander lichaamsmateriaal, gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Na onderzoek is er meestal een kleine hoeveelheid restmateriaal. Dit kan voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals voor het ijken of uittesten van apparatuur. Het gebruikte restmate­riaal wordt altijd geanonimiseerd verwerkt. Dat wil zeggen: het is niet herleidbaar tot u als persoon. Hebt u er bezwaar tegen dat overgebleven lichaamsmateriaal op deze manier wordt gebruikt, laat u dat dan weten aan een van de medewerkers van het laboratorium. Maakt u geen bezwaar, dan gaat men ervan uit dat u ermee instemt.