Naar hoofdinhoud Naar footer

Palliatief team

Het palliatief team van het WZA bestaat uit een verpleegkundige palliatieve zorg, een longarts, een internist, een anesthesioloog, een anesthesiemedewerker, een geestelijk verzorger en een huisarts.

Als dat wenselijk is, kan het team andere deskundigen inschakelen, zoals een neuroloog, een cardioloog, een radiotherapeut, een medisch psycholoog, een ziekenhuisapotheker, een transferverpleegkundige of een consulent van het Palliatief Consultatieteam Drenthe.

Het team streeft ernaar om zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts van de patiënt om te overleggen wat er eventueel al besproken is op het gebied van palliatieve zorg. Ook zal er een terugkoppeling plaatsvinden wat er tijdens de opname besproken is.

Proactief zorgplan 

Tijdens de opname gaat het team in gesprek met patiënt en familie over hun zorgen, verwachtingen, wensen en prioriteiten. Als de patiënt met ontslag gaat worden de gegevens in samenspraak met de patiënt verwerkt in een proactief zorgplan. Dit plan is ontwikkeld in het Consortium Ligare, een Noordelijk samenwerkingsverband op het gebied van palliatieve zorg. Met toestemming van de patiënt wordt dit zorgplan gedeeld met de huisarts, thuiszorg, verzorgingshuis of verpleeghuis.