Naar hoofdinhoud Naar footer

WZAlaCarte

Met Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (in het WZA ook wel WZAlaCarte genoemd) is gebaseerd op de cao Ziekenhuizen. Via dit systeem kan je ‘geldbronnen’ (zoals salaris of eindejaarsuitkering) ruilen tegen aantrekkelijke doelen, zoals de fietsregeling, sparen voor extra verlof, uitruil reiskosten, vakbondscontributie of contributie van een beroeps- en kwaliteitsvereniging. Zo zorg je zelf voor een aanvulling op je arbeidsvoorwaarden.

Voorbeeld MKSA: reiskosten

Binnen de fiscale wetgeving bestaat de mogelijkheid om een bedrag van € 0,19 per kilometer belastingvrij te vergoeden voor woon-werkverkeer. De kilometervergoeding in de cao Ziekenhuizen is lager. Het verschil tussen het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag en het vergoede bedrag per kilometer kan je uitruilen met je eindejaarsuitkering. (Een gedeelte van) de bruto eindejaarsuitkering wordt hierdoor netto uitbetaald. Het voordeel voor jou als werknemer is dan, dat je minder loonheffing betaalt. Dit geldt alleen als je onder de cao Ziekenhuizen valt.