Het WZA investeert voortdurend in de medewerkers. Niet alleen in inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook in gedrag, samenwerking, veranderpotentieel en duurzame inzetbaarheid. Dat draagt eraan bij dat alle medewerkers en medisch specialisten toegerust zijn om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, dat zij met plezier en inzet werken en trots kunnen zijn op het WZA. Nu en in de toekomst!

Lerende organisatie

Het WZA streeft ernaar om een lerende en zichzelf vernieuwende organisatie te zijn: een organisatiecultuur waarin de medewerker open staat voor veranderingen, zich kan en wil ontwikkelen, waar fouten gemaakt mogen worden en waarin het normaal is om te reflecteren op het eigen en andermans handelen.

Leermanagementsysteem 

In het WZA gebruiken we een modern Leermanagementsysteem met daarin onder meer een groot aanbod van gratis e-learningmodules, voor iedereen toegankelijk. De onderwerpen variëren van Office tot persoonlijke effectiviteit, en van social media tot conflicthantering. Niet omdat het moet maar omdat het kan.