Voor een aantal zorggerelateerde opleidingen heeft het WZA stage-afspraken gemaakt met verschillende scholen. De school zorgt voor invulling van de stages. Daarbuiten hebben we helaas geen extra stageplaatsen beschikbaar.

Het WZA heeft stage-afspraken gemaakt met de onderstaande opleidingen:

Doktersassistent 

ROC Noorderpoort en het Alfa College

HBO Pedagogiek of Social Work

Hanzehogeschool, Windesheim en NHL Leeuwarden. Let op: stages in het WZA zijn enkel voor derdejaarsstudenten. Informatie over de stageplek is bekend op de scholen.

Fysiotherapie (HBO)  Hanzehogeschool