Wij geven graag zo veel mogelijk persoonlijke aandacht aan onze patiënten en bezoekers. Juist doordat het WZA klein is, kunnen we een gastvrije, vriendelijke sfeer uitstralen. Ook onze vrijwilligers dragen hieraan bij! Onze gastvrouwen bijvoorbeeld, of de mensen die op het buitenterrein helpen. Zij komen met veel patiënten en bezoekers in aanraking en zijn daarmee vaak uw eerste aanspreekpunt in het ziekenhuis.

Natuurlijk worden er aan de vrijwilligers ook eisen gesteld. Daarom voeren wij ook met vrijwilligers selectiegesprekken. Vrijwillig is bovendien niet vrijblijvend: vrijwilligers krijgen een contract waarin wederzijdse afspraken worden geregeld en waarin ook de geheimhoudingsplicht is vastgelegd.

Als we vrijwilligers zoeken, plaatsen we daarvoor een oproep op deze pagina's. 

Ervaringen van vrijwilligers

Drie van onze vrijwilligers vertellen wat ze zo mooi vinden aan hun werk in het WZA. Klik hier om hun verhalen te lezen.