Naar hoofdinhoud Naar footer

ANBI-publicatie

Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
9401 RK Assen
(0592) 32 55 55
www.wza.nl

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 004606802.

Doelstelling

Het (doen) verlenen en bevorderen van medisch-specialistische en aanverwante of aanvullende zorg- en dienstverlening aan patiënten, in de ruimste zin van het woord.

Herijkte strategie 2023-2027

De uitgezette koers van afgelopen jaren is nog steeds goed en passend bij de positie van het WZA in de regio. Het is om die reden dat het WZA ervoor heeft gekozen de bestaande strategie aan en bij te scherpen. De looptijd van de herijkte strategie is 2023-2027.

Voor deze periode zet het WZA de volgende strategische doelen centraal:

  • We zien onze medewerkers als ons grootste kapitaal
  • Beschikbare en passende zorg in een krachtig netwerk
  • Onze zorg is persoonsgericht en dichtbij, samen met de patiënt
  • We gaan verstandig met ons geld om