Afspraak op de polikliniek Fysiotherapie

 • Specialisme of afdeling Fysiotherapie
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 10

In het kort

Hebt u een afspraak op de polikliniek Fysiotherapie, dan meldt u zich de eerste keer met uw patiëntenpas bij het secretariaat. Bent u verhinderd, meld dit dan minstens 24 uur voor uw afspraak. Als het nodig is kunt u in overleg met uw fysiotherapeut een parkeerkaart krijgen voor de invalidenparkeerplaatsen dichtbij de polikliniek.

Het is afhankelijk van uw leeftijd en uw aandoening of en hoeveel behandelingen worden vergoed.

Wat neemt u mee?

Patiëntenpas

Als u nog geen patiëntenpas hebt, kunt u er een laten maken in de centrale hal. Hiervoor hebt u een verzekerings­bewijs nodig en een identiteitsbewijs (een paspoort, een identiteitskaart of rijbewijs).

Afspraken­kaart

Na uw eerste polikliniekbezoek krijgt u van de secretaresse een afsprakenkaart mee. Bij vervolgbezoeken hoeft u zich niet meer te melden bij het secretariaat, maar is het vol­doende als u uw afsprakenkaart in het daarvoor bestemde bakje doet bij de balie.

Na afloop van uw bezoek krijgt u bij het secretariaat uw afsprakenkaart terug met de nieuwe afspraak.

Op tijd of juist verhinderd

Op tijd

Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd te komen. Bij uw eerste afspraak wordt u verzocht 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Verhinderd?

Wij gaan ervan uit dat u zich aan de gemaakte afspraak houdt. Als u beslist niet kunt komen, vragen wij u dringend om dit minstens 24 uur van tevoren te melden bij het secretariaat! In uw plaats kunnen we dan iemand anders helpen.

Voorzieningen

Parkeerkaart

Bij de achteringang van de polikliniek Fysiotherapie zijn invalidenparkeer­plaatsen. In overleg met uw fysiotherapeut kunt u zo nodig een parkeerkaart krijgen.

Voorzieningen

Op de polikliniek Fysiotherapie is douchegelegenheid en er zijn kleedhokjes en kluisjes. Indien nodig, kunt u een handdoek van het ziekenhuis gebruiken.

Vergoedingen

Of fysiotherapie in uw geval wordt vergoed, hangt af van uw leeftijd (jonger of ouder dan 18 jaar) en uw aandoening (staat deze op de lijst 'chronische aandoeningen' die is te vinden op defysiotherapeut.com). Ook is er een speciale vergoedingsregeling als u bekkenfysiotherapie nodig hebt vanwege urine-incontinentie.

U bent jonger dan 18 jaar

 • U krijgt de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.
 • Zo nodig krijgt u maximaal nog 9 andere behandelingen vergoed uit de basisverzekering.
 • Na 18 behandelingen moet u zelf betalen of krijgt u een vergoeding uit uw aanvullende verzekering.
 • Een behandeling voor een aandoening van de lijst 'chronische aandoeningen' wordt helemaal vergoed uit de basisverzekering.

U bent 18 jaar of ouder

 • Behandeling voor een aandoening die niet voorkomt op de lijst 'chronische aandoeningen', moet u zelf betalen of u krijgt een vergoeding als u daarvoor aanvullend verzekerd bent.
 • Bij een aandoening van de lijst 'chronische aandoeningen' moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen of u krijgt een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Na 20 behandelingen is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Bij bekkenfysiotherapie vanwege urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna moet u zelf betalen of u krijgt een vergoeding als u daarvoor aanvullend bent verzekerd.

Goed om te weten

 • Vergeet niet dat u bij vergoedingen uit de basisverzekering altijd eerst uw eigen risico moet betalen. (Als de behandeling doorloopt van het ene kalenderjaar in het andere, moet u in het nieuwe jaar opnieuw een eigen risico betalen.)
 • Meer informatie over het vergoeden van fysiotherapie door de zorgverzeke­raar is te vinden op defysiotherapeut.com onder ‘Goed verzekerd’. Onder andere staat hier welke aandoe­ningen vergoed worden vanuit de basisverzekering.
 • Om te weten of u voor een vergoeding in aanmerking komt, is het altijd verstandig om uw polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over de vergoedingsregelingen bij verschillende zorgverzekeraars is te vinden op defysiotherapeut.com onder ‘Goed verzekerd’.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

Reval14 - januari 2015