Diabeteszorg

 • Specialisme of afdeling Diabetespoli
 • Openingstijden

  maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen? Spreekuur diabetesverpleegkundigen maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: (0592) 32 51 66. Blijf voor spoed aan de lijn.

In het kort

Het kan ingewikkeld zijn om goed voor uw diabetes te zorgen. De diabetesverpleegkundigen en internisten van de diabetespoli kijken samen met u hoe u dat het beste kunt doen. Regelmatige controles spelen daarbij een belangrijke rol. Ook krijgt u begeleiding van een diëtist en is er een tweejaarlijks oogonderzoek. Zo nodig krijgt u speciale voetzorg. Bij psychische problemen vanwege uw diabetes kunt u terecht bij een psycholoog.  

Wat is het?

Als u diabetes hebt, kan uw huisarts u verwijzen naar de diabetespoli. Hier hebt u ieder jaar een aantal vaste controleafspraken bij een internist en een diabetesverpleegkundige. Voor extra zorg kunnen zij u verwijzen naar andere zorgverleners. 

De internist

Eén keer per jaar komt u bij de internist voor controle. De internist geeft u advies over uw medicijngebruik en bespreekt met u wat u kunt doen om complicaties te voorkomen.

De diabetesverpleegkundige

Drie keer per jaar komt u bij de diabetesverpleegkundige. De diabetesverpleegkundige helpt u zo goed mogelijk om te gaan met uw diabetes. Zij geeft u informatie over praktische zaken zoals het gebruik van een insulinepen of insulinepomp, het meten van bloedsuikerwaarden en het opvangen van een ernstige hypo. Ook krijgt u adviezen over voeding en beweging. Verder kunt u bij de diabetesverpleegkundige terecht voor onder meer:

 • een jaarlijkse voetcontrole 
 • een machtiging voor de vergoeding van bijvoorbeeld naaldjes, strips, Freestyle Libre en sensoren. 

 

Extra zorg

De diabetespoli werkt samen met andere zorgverleners, die allemaal op hun manier kunnen bijdragen aan het voorkomen van complicaties bij diabetes. U kunt naar hen verwezen worden via de internist en de diabetesverpleegkundige. Check wel altijd even of de hulp vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

 • De diëtist geeft voedingsadvies precies op maat voor uw situatie.
 • De oogarts controleert één keer in de twee jaar uw ogen.
 • De medisch psycholoog helpt bij psychische klachten.
 • De podotherapeut behandelt standsafwijkingen aan uw voeten.
 • Het team van de voetenpoli biedt hulp bij (dreigende) voetwonden. 

 

Voorbereiding

Naar de internist? Labonderzoek en controle bloedglucosemeter

Hebt u een afspraak met de internist? Laat dan ten minste één week van tevoren uw bloedwaarden bepalen bij het laboratorium van het ziekenhuis. Neem een labformulier mee voor een uitgebreid bloedonderzoek en een urineonderzoek.

Bloedglucosemeter

U kunt uw bezoek aan het laboratorium ook uw bloedglucosemeter laten controleren. De medewerkers van het afnamelaboratorium doen dit graag voor u.

 • Wilt u zelf test-strips meenemen?
 • Voor het controleren van uw bloedglucosemeter krijgt u een speciaal labbriefje. 

Naar de diabetesverpleegkundige? HbA1c-gehalte

Hebt u een afspraak met de diabetesverpleegkundige? Laat dan ten minste één week van tevoren het HbA1c-gehalte van uw bloed bepalen. Dat kunt u laten doen bij het laboratorium van het ziekenhuis (neem het labformulier mee!).

U kunt deze meting ook thuis doen. De diabetesverpleegkundige legt u uit hoe u dit kunt doen.

Diabetesdagboek

Neem naar elke controleafspraak uw diabetesdagboek of scanner van de Freestyle Libre mee.

Vragen?

Hebt u een vraag? Of wilt u uw bloedsuikerwaarden doorgeven? Neem dan contact op met de diabetesverpleegkundigen. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

 • Zij houden telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12 uur, telefoonnummer (0592) 32 51 66.
 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij-app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een diabetesverpleegkundige in de BeterDichtbij-app een gesprek voor u heeft aangemaakt. We kunnen dit gesprek alleen aanmaken als uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij ons bekend zijn.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 • Bel bij spoedgevallen binnen kantoortijden met de diabetesverpleegkundigen. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur, telefoonnummer (0592) 32 51 66. Blijf aan de lijn. 
 • Bel buiten kantoortijden de Huisartsenspoedpost, telefoonnummer 0900 - 112 0 112.

 

 

 

inter09 - maart 2022