Diabeteszorg

Over de behandeling voor volwassenen

In het kort

Soms is het lastig om diabetes in te passen in uw dagelijks leven. De diabetesverpleegkundigen en internisten van het Diabetes Centrum Wilhelmina kijken samen met u hoe u dat het beste kunt doen. Regelmatige controle is daarbij belangrijk.

Wat kunt u verwachten?

Als u diabetes hebt, kan uw huisarts u verwijzen naar Diabetes Centrum. Hier hebt u ieder jaar een aantal vaste controleafspraken bij een internist en een diabetesverpleegkundige. Voor extra zorg en begeleiding kunnen zij u verwijzen naar andere zorgverleners.   

De internist

Eén keer per jaar komt u bij de internist voor een gesprek. De internist zal u advies geven over uw medicijngebruik en/of insulinegebruik en met u bespreken wat u zelf verder nog kunt doen om complicaties te voorkomen.

De diabetesverpleegkundige

Drie keer per jaar komt u bij de diabetesverpleegkundige. De diabetesverpleegkundige kan uw helpen om zo goed mogelijk om te gaan met diabetes. Denk aan: zelf insuline spuiten, zelf bloedglucosewaarden meten, weten wat te doen bij een crisis. Verder kunt u bij de diabetesverpleegkundige terecht voor onder meer:

 • Praktische informatie over hulpmiddelen/vergoedingen.
 • Informatie over leefstijl en het omgaan met diabetes.
 • Jaarlijkse voetcontrole en/of het verwijzen naar meer hulp.

Meer hulpverlening

Het Diabetes Centrum werkt samen met andere zorgverleners, die allemaal op hun manier kunnen bijdragen aan het voorkomen van complicaties bij diabetes. U kunt naar hen verwezen worden via de internist en de diabetesverpleegkundige. Check wel altijd even of de hulp vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

 • De diëtist geeft voedingsadvies precies op maat voor uw situatie.
 • De oogarts controleert één of twee keer per jaar uw ogen.
 • De medisch psycholoog helpt bij psychische klachten.
 • De podotherapeut kan behandelen bij standafwijkingen aan uw voeten.
 • Het team van de voetenpoli kan hulp bieden bij (dreigende) voetwonden. 

Voorbereiding polibezoek

Naar de internist?

Gaat u op gesprek naar de internist? Laat dan ten minste één week voor de afspraak uw bloedwaarden bepalen bij het afnamelaboratorium van het ziekenhuis. Neem een labformulier mee voor een uitgebreid bloedonderzoek en een urineonderzoek. Laat bij dit bezoek ook uw bloedglucosemeter controleren. De medewerkers van het afnamelaboratorium doen dit graag voor u, als u zelf test-strips meeneemt.

Naar de diabetesverpleegkundige?

Gaat u op de gesprek naar de diabetesverpleegkundige? Laat dan ten minste één week voor de afspraak het HbA1c-gehalte van uw bloed bepalen. Dat kunt u laten doen bij het afnamelaboratorium van het ziekenhuis (neem het labformulier mee!). U kunt deze meting ook thuis doen. Vraag de diabetesverpleegkundige naar de mogelijkheden. Neem uw diabetesdagboek mee naar elke controle-afspraak.

Contact

Wilt u een afspraak maken met de diabetesverpleegkundige of wilt u uw bloedglucose-dagcurves doorgeven? Mail dan diabetes@ wza.nl. Of bel met (0592) 76 00 40 (op werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur).

Wilt u een afspraak maken met de internist? Bel dan de polikliniek Interne geneeskunde. Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur onder nummer (0592) 32 51 55.

Spoed

Bel bij spoedgevallen tijdens kantooruren de spoedlijn van de diabetesverpleegkundigen: (0592) 76 00 48. Bij spoedgevallen buiten kantooruren kunt u naar de Huisartsenpost bellen (0900) 112 0 112.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen

 

Code: interne 09 – mei 2018