Longkanker

Onderzoek en diagnose

 • Specialisme of afdeling Longgeneeskunde
 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 35
 • Wachttijd
  1 week

In het kort

Vermoedt uw longarts longkanker, dan zal hij verschillende onderzoeken laten doen om met zekerheid een diagnose te kunnen stellen. De uitslagen bespreekt hij in een overleg met verschillende specialisten uit het WZA, het Martini Ziekenhuis en het UMCG. Kort na dit overleg spreekt u met de longarts over de diagnose en welke behandeling mogelijk is.

Onderzoeken

Als uw longarts heeft vastgesteld dat u misschien longkanker hebt, vinden er verschillende onderzoeken plaats om met zekerheid een diagnose te kunnen stellen.

PET-CT- scan of CT-scan

Afhankelijk van de bevindingen van de longarts kan er een afspraak worden gemaakt voor een PET-CT-scan of een CT-scan van uw longen. Bij een CT-scan wordt er met behulp van röntgenstralen vanuit verschillende hoeken een aantal dwarsopnames van uw longen gemaakt. Een PET-CT-scan bestaat uit een PET-scan en een CT-scan. Met een PET-scan is het mogelijk om opnamen te maken van het hele lichaam. Bij een PET-scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten.

Voor een CT-scan kunt u terecht in het WZA. Voor een PET-CT-scan gaat u naar het Martini Ziekenhuis. Tegelijk met het afspraakbericht krijgt u aanvullende informatie over het onderzoek en de voorbereidingen die u moet treffen.

Bronchoscopie

Met een bronchoscopie kan de longarts uw luchtwegen (bronchiën) en luchtpijp van binnen bekijken en kunnen er stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor nader onderzoek. Bij het onderzoek wordt gebruikgemaakt van een bronchoscoop. Dit is een dunne, soepele slang met een cameraatje dat in verbinding staat met een monitor. Via de monitor kan de longarts het onderzoek goed volgen. De longarts brengt de bronchoscoop door uw neus of mond naar binnen en schuift deze verder, totdat hij de binnenkant van uw luchtwegen goed kan zien.

Longfunctieonderzoeken

Om een goed beeld te krijgen van de werking van uw longen, worden er longfunctieonderzoeken gedaan: een spirometrie en een diffusiecapaciteit-onderzoek. Met een spirometrie wordt gemeten met hoeveel kracht u kunt blazen en hoe groot uw longinhoud is. Met een diffusiecapaciteit-onderzoek wordt onderzocht hoe snel de zuurstof die u inademt, in uw bloed terechtkomt.

 

Uitslag en behandelplan

Multidisciplinair overleg

Aan de hand van de uitslagen van de verschillende onderzoeken wordt in een multidisciplinair overleg een behandelvoorstel gemaakt. Bij dit overleg zijn aanwezig: twee longartsen en een coördinerend oncologieverpleegkundige van het WZA, twee longartsen, een radioloog, een nucleair geneeskundige, een chirurg, een patholoog en een coördinerend oncologieverpleegkundige van het Martini Ziekenhuis en een radiotherapeut van het UMCG. Tijdens het overleg kan blijken dat er aanvullend onderzoek nodig is om tot een behandelvoorstel te komen. In dat geval neemt uw longarts contact met u op.

Behandelvoorstel

Als er een behandelvoorstel is, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met uw longarts. Dit vindt plaats binnen enkele werkdagen na het multidisciplinair overleg. Tijdens dit gesprek bespreekt de longarts de uitslagen van de verschillende onderzoeken en de diagnose met u. U hoort dan of u kwaadaardige cellen in uw longen hebt, of er sprake is van uitzaaiingen en wat de vooruitzichten zijn. De longarts neemt het behandelvoorstel met u door en als u het eens bent met het voorstel, worden er afspraken gemaakt voor de behandeling. Het wordt aangeraden om uw partner of een ander vertrouwd iemand mee te nemen naar het gesprek met de longarts.

Binnen een paar dagen na het gesprek met de longarts hebt u een gesprek met de coördinerend oncologieverpleegkundige.

Misschien hebt u bedenktijd nodig om te kunnen kiezen uit de verschillende behandelmogelijkheden die er zijn. Dat is altijd mogelijk. In dat geval vindt er een tweede gesprek plaats met de longarts.

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen