Lui oog

  • Specialisme of afdeling Oogheelkunde
  • Openingstijden
    Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Wachttijd
    11 weken

In het kort

Een lui oog is een oog dat zich niet normaal heeft ontwikkeld. Hoe jonger een kind is, hoe makkelijker een lui oog te behandelen is. Als een kind ouder is dan een jaar of tien, heeft een behandeling geen zin meer. Om een lui oog weer beter te laten zien, moet het worden getraind. Meestal gebeurt dit door het goede oog af te plakken. 

De behandeling

Afplakken van het goede oog

Bij de behandeling van een lui oog gaat het erom dat uw kind het luie oog zoveel mogelijk oefent. Daarom kunt u het beste het goede oog afplakken. Uw kind moet zijn luie oog dan wel gebruiken.

Er zijn speciale pleisters om het oog mee af te plakken. 

Hoe lang uw kind de oogpleisters moet dragen, hangt af van de leeftijd van uw kind en het gezichtsvermogen van het luie oog. Kinderen die ouder zijn en slechter zien met het luie oog, moeten in het algemeen langer doorgaan met afplakken.

Goede oog druppelen

Soms lukt het niet met afplakken, bijvoorbeeld omdat uw kind de pleister er steeds aftrekt. In plaats daarvan kunt u het goede oog druppelen met oogdruppels die de pupil verwijden, waardoor uw kind een tijdje wazig ziet. Ook dan moet uw kind zijn luie oog gebruiken.

Bril

Bij een behandeling van een lui oog is het vaak ook nodig dat uw kind een bril draagt. Een bril kan helpen om het zicht met het luie oog zo scherp mogelijk te maken.

Begeleiding

Tijdens de behandeling van het luie oog krijgt uw kind begeleiding van een orthoptist. Om de drie maanden heeft uw kind een controleafspraak.

Adviezen

  • Stop de behandeling niet te vroeg. De verbetering die er is, verdwijnt dan weer.
  • Als het afplakken kan worden afgebouwd, doe dit dan heel geleidelijk. De orthoptist vertelt precies hoe dit het beste kan. 
  • ‘Piraten-ooglappen’, zelfgemaakte oogpleisters of plakkers op de bril zijn niet geschikt om het goede oog mee af te plakken. Gebruik alleen de pleisters die  u van de de orthoptist krijgt.

Instructies

Afplakken

Uw kind moet het .................................... oog

tenminste ................. uur per dag

afplakken met een pleister.

 

Afplakken én een bril dragen

Alleen het goede oog afplakken zonder een bril te dragen, is in het geval van uw kind
onvoldoende.

Uw kind moet het .................................... oog

tenminste ................. uur per dag

afplakken met een pleister én een bril dragen.