Poliklinische revalidatiebehandeling

Voor volwassenen

 • Specialisme of afdeling Revalidatiegeneeskunde
 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 53 11
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek

In het kort

Na een ziekte, ongeluk of operatie kost het soms veel moeite om de draad weer op te pakken. U kunt dan een verwijzing krijgen voor een poliklinische revalidatiebehandeling. Deze behandeling is voor mensen die door lichamelijke problemen beperkt worden in hun activiteiten. Dit kan samengaan met psychische en maatschappelijke problemen. Die kunt u niet altijd zelf oplossen.

Samen met verschillende zorgverleners bepaalt u wat voor u nodig en haalbaar is. Met als uiteindelijk doel dat u weer zo zelfstandig mogelijk functioneert.

Behandelprogramma's

Een poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen die door licha­melijke problemen in hun activiteiten beperkt worden. Voor bepaalde groepen zijn er in het WZA specifieke behandel­programma’s. Bijvoorbeeld:

 • Voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Voor volwassenen met handartrose
 • Voor volwassenen met chronische pijn- of rugklachten
 • Voor volwassenen met MS
 • Voor kinderen of jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten.

De eerste afspraak bij de afdeling Revalidatie is altijd met de revalidatiearts. De arts bespreekt met u de mogelijke behandeling. En met welke zorgverleners u te maken krijgt. 

De behandeling

Elke week

Na uw bezoek aan de revalidatiearts wordt u opgeroepen voor de poliklinische revalidatiebehandeling. Dit kan enige tijd duren. Wanneer er plaats voor u is, belt de secretaresse van de afdeling u op om een afspraak te maken. Daarna maken we voor elke vervolgafspraak een nieuwe afspraak met u. We proberen dat elke week op dezelfde dag en tijd te plannen. 

Doelen

Tijdens de eerste behandelingen bespreekt de zorgverlener met u hoe het behandelplan het beste op uw persoonlijke situatie kan worden afgestemd. Dit gebeurt aan de hand van doelen die u samen vaststeld. De bevindingen worden in het revalidatieteam besproken. Op basis daarvan wordt uw behandelplan vast­gesteld. 

Aantal behandelingen

Gedurende het vervolg van uw behandeling bespreekt het revali­datieteam regelmatig het verloop van uw behandeling. Lukt het u om uw doelen te bereiken? Samen met u bepalen we wanneer uw behandeling kan worden beëindigd. Hoeveel behandelingen u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Per persoon kan dat sterk verschillen.

Verhinderd?

We gaan ervan uit dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Als u beslist niet kunt komen, vragen we u dringend om dit minstens 24 uur van tevoren door te geven aan ons secretariaat. In uw plaats kan dan iemand anders worden geholpen.

Vergoeding taxikosten

Als u niet met eigen vervoer naar het ziekenhuis kunt komen en u wilt gebruikmaken van een taxi, informeert u dan bij uw zorgverzekeraar of u de taxikosten vergoed krijgt.

Het revalidatieteam

De poliklinische revalidatiebehandeling vindt plaats onder verantwoordelijk­heid van het revalidatieteam. In dit team werken de volgende zorgverleners samen:

 • revalidatieartsen
 • fysiotherapeuten
 • logopedisten
 • ergotherapeut
 • een activiteitentherapeut
 • medisch maatschappelijk werkers
 • psychologen

Revalidatiearts

De revalidatiearts is deskundig op het gebied van lichamelijke beperkingen en handicaps. De arts is medisch eindverantwoordelijk en heeft de leiding over het team. De arts bespreekt met u tijdens de eerste afspraak welke therapieën in uw geval nodig zijn. Het is afhankelijk van uw klachten met welke zorgverleners van het revalidatie­team u te maken krijgt. 

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut onderzoekt, behandelt en bege­leidt patiënten met klachten over houding en bewegen. Patiënten met ademhalingsproblemen, hartklachten, incontinentieklachten en stressklachten kunnen soms ook baat hebben bij fysiotherapie. Het doel van fysiotherapie is om mensen in hun dagelijks leven zo goed moge­lijk te laten functioneren.

Logopedist

Een logopedist onderzoekt en behandelt patiënten als er pro­blemen zijn met de stem, spraak, taal, gehoor en slikken (eten en drinken). De logopedist doet oefeningen en geeft voor­lichting en adviezen. Ook is er aandacht voor de begeleiding van bijvoorbeeld de partner, familie en leerkrachten.

Ergotherapeut

Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijks handelen, zoals: opstaan, aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hob­by’s. Met een ergotherapeut kunt u de handelingen oefenen waar u moeite mee hebt. Samen met u bekijkt de ergotherapeut welke mogelijkheden er zijn om bepaalde handelingen zelfstandiger te verrichten, vei­liger of met minder klachten. Soms hebt u hulpmiddelen nodig of zijn er aanpassingen nodig in uw woning. Ook kan het belangrijk zijn dat uw partner of verzorger uitleg krijgt om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Activiteitentherapeut

Activiteitentherapie geeft u de gelegenheid positieve nieuwe ervaringen op te doen. Samen met u zoeken we naar een passende en plezierige invulling van uw dagen. Hierbij houden we rekening met de beperkingen die u hebt door uw ziekte of handicap. Door bijvoorbeeld schilderijen te maken, tekeningen of werkstukken van klei kunt u nieuwe kanten van uzelf ontdekken. Ook kan de activiteitentherapeut samen met u zoeken naar een andere invulling van uw sport.

Medisch maatschappelijk werker

De beperkingen die uw ziekte met zich meebrengt, kunnen in het dagelijks leven voor allerlei problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan uw werk, woonsituatie of financiële situatie. Ook kan uw ziekte gevolgen hebben voor de relatie met uw partner, kinderen, familie of vrienden. Gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid kunnen de kop opsteken. Bovendien kan het verlies van uw gezondheid gevoelens van rouw met zich meebrengen. Bij praktische, emotionele en relationele problemen kunt u begeleiding krijgen van een medisch maatschappelijk werker. We zijn er ook voor uw partner, kinderen of andere naasten.

Psycholoog

Als patiënt kunt u psychische problemen hebben die te maken hebben met uw ziekte of handicap. Misschien hebt u moeite om u aan de nieuwe situatie aan te passen, bent u gespannen of piekert u veel. Ook kunnen uw geheugen, concentratievermogen en andere hersen­functies verminderd zijn, bijvoorbeeld door hersenschade. De psycholoog onderzoekt uw klachten en geeft kortdurende behan­delingen om u met uw klachten te leren omgaan.

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. U kunt hen op verschillende manieren bereiken.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen. Let op: u kunt pas een app’je sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij app een gesprek voor u heeft aangemaakt.
 • U kunt uw vraag stellen via MijnWZA (uw digitale dossier). U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen drie werkdagen.
 • U kunt bellen naar de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer (0592) 32 53 11.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

 

Reval12 - december 2019