Hartfalenpoli

 • Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

 • Afspraak maken? Vragen?

  (0592) 32 52 05

 • Afdelingsnummer: 6
 • Wachttijd
  Informeer bij de polikliniek
Hartfalenpoli

Chronische aandoening

Hartfalen kan een chronische aandoening zijn die van uzelf, en ook vaak van uw omgeving, de nodige aanpassingen vraagt. Op de Hartfalenpoli leert u hoe u het beste om kunt gaan met de gevolgen van uw ziekte. U krijgt daarbij ondersteuning van een hartfalenverpleegkundige. Deze gespecialiseerde verpleeg­kundige overlegt regelmatig met de cardioloog.

De begeleiding heeft als doel dat u zo min mogelijk klachten hebt en dat uw kwaliteit van leven toeneemt. Ook is uw behandeling erop gericht om eventuele klachten in een vroeg stadium te zien, om te voorkomen dat u (weer) in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige helpt u om zo goed en zo zelf­standig mogelijk met de beperkingen van uw ziekte te leven. Met dat doel krijgt u informatie en adviezen over allerlei zaken die verband houden met uw ziekte. De volgende onderwerpen komen daarbij in ieder geval aan de orde:

 • uw ziekte en de gevolgen daarvan
 • leefregels
 • het nut en het gebruik van medicijnen
 • uw gewicht en voedingspatroon
 • het belang van voldoende lichaamsbeweging
 • hoe u klachten kunt herkennen en wat u moet doen als uw klachten toenemen

Door de manier waarop u omgaat met de adviezen die u krijgt, hebt u zelf een belangrijke rol in de behandeling.

Eventueel kan de hartfalenverpleegkundige u doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Mocht dat aan de orde zijn, dan wordt dat eerst met u overlegd.

Medicijnen

Een groot deel van uw behandeling bestaat uit medicijnen. Tijdens uw eerste bezoek aan de Hartfalenpoli kijkt de hartfalenverpleeg­kundige samen met u welke medicijnen u op dat mo­ment gebruikt. Daarom moet u die eerste keer al uw medicijnen meenemen. Het is handig als u ze kunt laten zien in hun oorspronkelijke verpakking. U kunt ook bij uw apotheek een medicijnoverzicht opvragen en dat meenemen naar uw afspraak met de hartfalenverpleegkundige. Misschien vindt u dat makkelijker.
Soms is het nodig dat u van bepaalde medicijnen een hogere dosis gaat gebruiken.

Als u op een gegeven moment andere medicijnen gaat gebruiken, wilt u deze (of een nieuwe medicijnoverzicht van de apotheek) dan meenemen bij een volgend bezoek aan de hartfalenverpleegkundige?

Afspraak

Een paar dagen nadat u bij de cardioloog bent geweest, belt de hartfalenverpleegkundige u op. De secretaresse van de polikliniek Cardiologie maakt vervolgens een afspraak met u voor uw eerste bezoek. Dat duurt ongeveer een uur. Een vervolggesprek duurt ongeveer een half uur,

Als u verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen, wilt u dat dan tijdig doorgeven?

 

Vragen?

Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Cardiologie.

 • U kunt uw vraag stellen via de BeterDichtbij-app. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen 3 werkdagen. Let op: u kunt pas een appje sturen als een medewerker van de polikliniek in de BeterDichtbij-app een gesprek voor u heeft aangemaakt. We kunnen dit gesprek alleen aanmaken als uw 06-nummer en e-mailadres bij ons bekend zijn. 
 • U kunt bellen naar de polikliniek Cardiologie. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur, telefoonnummer (0592) 32 52 05.

Is het dringend?

Hebt u een dringende vraag, dan is het altijd het beste om te bellen!

cardi08 - februari 2022