Hartfalenpoli

 • Openingstijden
  Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
 • Afspraak maken? Vragen? (0592) 32 52 05
 • Afdelingsnummer: 6
 • Wachttijd
  4 weken
Hartfalenpoli

Chronische aandoening

Hartfalen kan een chronische aandoening zijn die van uzelf, en ook vaak van uw omgeving, de nodige aanpassingen vraagt. Op de Hartfalenpoli leert u hoe u het beste om kunt gaan met de gevolgen van uw ziekte. U krijgt daarbij ondersteuning van een hartfalenverpleegkundige. Deze gespecialiseerde verpleeg­kundige overlegt regelmatig met de cardioloog.

De begeleiding heeft als doel dat u zo min mogelijk klachten hebt en dat uw kwaliteit van leven toeneemt. Ook is uw behandeling erop gericht om eventuele klachten in een vroeg stadium te zien, om te voorkomen dat u (weer) in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige helpt u om zo goed en zo zelf­standig mogelijk met de beperkingen van uw ziekte te leven. Met dat doel krijgt u informatie en adviezen over allerlei zaken die verband houden met uw ziekte. De volgende onderwerpen komen daarbij in ieder geval aan de orde:

 • uw ziekte en de gevolgen daarvan
 • leefregels
 • het nut en het gebruik van medicijnen
 • uw gewicht en voedingspatroon
 • het belang van voldoende lichaamsbeweging
 • hoe u klachten kunt herkennen en wat u moet doen als uw klachten toenemen

Door de manier waarop u omgaat met de adviezen die u krijgt, hebt u zelf een belangrijke rol in de behandeling.

Eventueel kan de hartfalenverpleegkundige u doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Mocht dat aan de orde zijn, dan wordt dat eerst met u overlegd.

Medicijnen

Een groot deel van uw behandeling bestaat uit medicijnen. Tijdens uw eerste bezoek aan de Hartfalenpoli kijkt de hartfalenverpleeg­kundige samen met u welke medicijnen u op dat mo­ment gebruikt. Daarom moet u die eerste keer al uw medicijnen meenemen. Het is handig als u ze kunt laten zien in hun oorspronkelijke verpakking. U kunt ook bij uw apotheek een medicijnoverzicht opvragen en dat meenemen naar uw afspraak met de hartfalenverpleegkundige. Misschien vindt u dat makkelijker.
Soms is het nodig dat u van bepaalde medicijnen een hogere dosis gaat gebruiken.

Als u op een gegeven moment andere medicijnen gaat gebruiken, wilt u deze (of een nieuwe medicijnoverzicht van de apotheek) dan meenemen bij een volgend bezoek aan de hartfalenverpleegkundige?

Afspraak

Een paar dagen nadat u bij de cardioloog bent geweest, belt de hartfalenverpleegkundige u op. De secretaresse van de polikliniek Cardiologie maakt vervolgens een afspraak met u voor uw eerste bezoek. Dat duurt ongeveer een uur. Een vervolggesprek duurt ongeveer een half uur,

Als u verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen, wilt u dat dan tijdig doorgeven?

 

Uw mening telt

Een compliment, tip of klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening. Hebt u een compliment, een tip of een klacht? Wij horen het graag. U kunt het volgende doen:

 • Vertel het direct aan degene die er verantwoordelijk voor is.
 • Bel of schrijf onze ombudsfunctionaris.
 • Vul het formulier in dat u kunt vinden op de webpagina Uw mening telt! Hier vindt u ook meer informatie over de klachtenprocedure en uw rechten als patiënt.

De ombudsfunctionaris

 • e-mail: ombudsfunctionaris@wza.nl
 • telefoon: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 • postadres: WZA t.a.v. de ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen